Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Riktig bruk av epiduralbedøvelse ved akutte keisersnitt er forbundet med lavere risiko for komplikasjoner hos mor, og det er også gunstig for barnet.

Elin Bjørnestad. Foto Leif Arne Markussen, Foto- og tegneseksjonen, Universitetet i Bergen

Slik konkluderer Elin Bjørnestad i avhandlingen Improvements of epidural anaesthesia for elective and emergency caesarean section. Tidligere fikk fødende full narkose dersom det ble behov for akutt keisersnitt, selv om de allerede hadde fått innlagt epiduralt kateter. Med entydige rutiner og kompetent personale tar det ikke lengre tid å gi epiduralbedøvelse enn full narkose.

– I over halvparten av akutte keisersnitt hvor man valgte epiduralbedøvelse – fordi kvinnen allerede hadde innlagt epiduralkateter – var dette vellykket. Barnet hadde tilsvarende apgarverdier som barn forløst med keisersnitt og narkose, og vi observerte ingen komplikasjoner hos mor. I tillegg får mor en bedre opplevelse ved at hun får høre og se barnet sitt umiddelbart, sier Bjørnestad.

Hun anbefaler likevel at kvinnen i slike tilfeller også klargjøres for narkose, slik at det ikke går tid tapt dersom epiduralbedøvelsen ikke gir god nok effekt.

Bjørnestad viser videre at blodtrykksfall, som er en vanlig bivirkning av epiduralbedøvelse, kan motvirkes ved å surre kvinnens bein stramt med elastisk bind. Dette er like effektivt som blodtrykkshevende medikamenter.

Bjørnestad disputerte for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen 28.3. 2008.


Apgarskår: Poengsamling på grunnlag av hjerteslag, pust, muskeltonus, reflekser og hudfarge hos nyfødte barn. Et høyt tall viser at barnet er i god tilstand (1). Testen har sitt navn etter den amerikanske legen Virginia Apgar (1909 – 74) som introduserte den første testen i 1953.

Crohns sykdom: Kronisk tarmsykdom uten kjent årsak. Den kan vare i årevis med bedre og verre perioder. Knuter i granulasjonsvev i tarmveggen oppstår, og det kan komme sår, abscesser og fistler (1). Sykdommen har sitt navn etter den amerikanske legen Burrill Bernard Crohn (1884 – 1983), som beskrev sykdommen i 1932.

Anbefalte artikler