Minneord

Arne Fredrik Clausen, Trygve Sund Om forfatterne
Artikkel

Praktiserende spesialist i indremedisin Arthur Knardahl døde 10. januar 2008.

Han ble født i 1918 på Borge i Lofoten hvor hans far var prest. Sammen med familien flyttet han til Brønnøysund og derfra til prestegården i Krogstad. Artium tok han ved Katedralskolen i Oslo i 1939. Deretter startet han på medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, men fikk tuberkulose og måtte avbryte studiene. Sammen med andre studenter ble han tatt av okkupasjonsmakten. Han skulle sendes til Tyskland, men ble for syk og ble sluppet fri. Da krigen var slutt, gjenopptok han studiene og tok medisinsk embetseksamen i 1950.

Han arbeidet ved sykehus på Lillehammer, i Oslo, Tromsø og Tønsberg. I Tromsø hadde han ansvar for håndtering av poliomyelittepidemien der. Tankrespirator var nettopp oppfunnet, og behandlingen krevde nesten kontinuerlig tilsyn av lege. Få arbeidsuker var kortere enn 100 timer. Han ble godkjent spesialist i indremedisin i 1958. Kort etter slo han seg ned i Lillestrøm og drev der egen spesialistpraksis frem til 1990.

Med bakgrunn fra egen sykdom hadde han stor interesse for tuberkulose og lungesykdommer. Han skaffet seg eget gjennomlysningsutstyr som ble mye benyttet de første årene. Etter hvert som livsstilsfaktorers betydning for god helse kom i fokus, ble han spesielt interessert i hjerte- og karsykdommer og diabetes. Arthur Knardahl var engasjert og allsidig, fulgte godt med i sitt fag og hadde god kontakt med kolleger.

Han hadde klare meninger, var alltid ærlig og ga tydelig beskjed om hva han mente. Pasientene hans fikk god informasjon om sin tilstand, hva de selv kunne gjøre for å bedre helsen og hva medikamenter kunne gi. Han tok alle pasienter alvorlig og var sterk motstander av all snobberi.

Han hadde drevet mye idrett som ungdom i Krogstad, særlig friidrett, og gikk lange turer hver eneste helg. Han var opptatt av å holde seg fysisk i god form og var kjent for høyt tempo på vei til og fra jobben. Han pleide alltid å legge inn en arbeidsøkt om kvelden for å sørge for at pasientjournalene var uttømmende.

Etter tiden i Tønsberg ble nesten alle somre tilbrakt sammen med familien på Hvasser. Arthur Knardahls engasjement i faget og interesse for politikk og sport hjalp ham da han mistet en av sine to sønner i en ulykke.

Anbefalte artikler