Omstilling skapte engasjement

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Tap av funksjoner og bekymring for beordring var blant temaene under allmøter om omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst, ved henholdsvis Aker og Ullevål universitetssykehus.

Legene ved Aker mente at dersom sykehuset skal overleve som sykehus, så bør det høre hjemme i en sentrumsmodell. De var også bekymret for om de gjennom omstillingene ville miste akuttfunksjonen.

Legene ved Ullevål var bekymret for om de kunne risikere å bli beordret til å jobbe i et annet fylke dersom man under omstillingene kommer til at det er overtallighet på en viss type leger ved sykehuset.

Torunn Janbu, Legeforeningens president, viste til en ny omstillingsveileder som foreningen har utarbeidet til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer i omstillingsarbeidet.

– Det forhandles nå en omstillingsavtale med Helse Sør-Øst hvor man beskriver hvordan slike prosesser skal foregå. I tillegg vil vi ivareta den enkeltes rettigheter på hvert foretak. Innholdet i den enkeltes individuelle arbeidsavtale kan også være avgjørende. Arbeidsgivers styringsrett er begrenset av flere forhold, sa hun.

Flere lurte på om Legeforeningen virkelig blir hørt når den gir innspill i prosessen i Helse Sør-Øst. Noen spurte om ikke det høye tempoet tilsier at kortene er lagt på forhånd?

– Vi har sagt at man burde brukt lenger tid på prosessen og kortere tid på implementeringsfasen. Nå er det risiko for at det blir omkamper. Men det er en fordel å være med. Deltakelse gir innflytelse, og Legeforeningen spiller inn en rekke saker, bl.a. om ivaretaking av utdanning og forskning, vaktordning og ambulering og organisering av sykehusene – også gjennom Akademikerne, sa hun. – Vi har møter med mange aktører, og særlig viktig har dette vært nå rett i forkant av styremøtet. Men vi vet jo ikke hva sluttproduktet blir, sa Janbu.

Terje Keyn, konserntillitsvalgt for Akademikerne, understreket at Helse Sør-Øst virker lydhøre, og at de vet de ikke kan gjennomføre prosessen uten de ansattes medvirkning.

Ved Ullevål kom også innsparingstiltakene opp, med anslag om at 300 årsverk skal bort. Janbu mente det var en stor ulempe at disse tiltakene kommer samtidig med omstillingsprosessen i det regionale helseforetaket, men uten at de to er koordinert. De er heller ikke koordinert mot utdanning og forskning. Arne Refsum, leder i Overlegeforeningen, slo fast at foreningen ikke aksepterer oppsigelser.

– Vi godtar ikke en eneste oppsigelse av en fast ansatt lege før de andre legene er nede i 38 timers arbeidsuke. Vi kan ikke se at andre skal jobbe 60 timers uke, når kolleger mister jobben. Dette har vi varslet Ullevål om, sa han.

Anbefalte artikler