Dårlig kvalitet på strimmelundersøkelser

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En gang i året sender Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) ut kontrollmateriale til urinstrimmel. Vi har ved flere utsendelser sett at komponentene protein og nitritt har gitt uventede resultater. Kontrollmaterialet er basert på naturlig urin med visse tilsetninger (produsent SERO, Oslo). Fasitverdi er etablert på bakgrunn av tilsetting av kjent mengde analytt (nitritt) eller analysesvar fra Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus og SERO (protein). Vi har sett på resultatene fra de fire siste årenes utsendelser, med henholdsvis 1 938 og 2 028 deltakere og en svarprosent på 84 og 91. Tre produkter dominerer markedet: Aution Sticks fra Arkrey, Combur-Test fra Roche Diagnostics og Multistix fra Siemens.

  For nitritt: Combur-Test fra Roche Diagnostics avlest visuelt er for sensitiv. Hele 43 % oppga positivt svar ved en konsentrasjon på 4 µmol/l, som er nedenfor medisinsk grense (7 µmol/l). Combur-Test fra Roche Diagnostics avlest med Urilux S eller Urisys 1100 er for lite sensitiv. Ved medisinsk grense (7 µmol/l) ble henholdsvis 2 % og 20 % avlest som positive svar. Ved konfirmeringsgrensen (laveste verdi der så godt som alle avlesninger skal bli positive) oppgitt fra produsent, 11 og 17 µmol/l for henholdsvis Urilux S og Urisys 1100, ble 15 % og 70 % avlest som positive svar.

  For protein: Multistix fra Siemens avleses generelt for høyt, og instrumentell avlesning er dårligere enn visuell. Avlest visuelt ga denne 49 % positivt utslag på kontroller der proteinverdier var negative. Ved kontroller som teoretisk skal gi positivt utslag, ble det avlest minst én verdi for høyt i 28 – 65 % av tilfellene for henholdsvis 1+, 2+ og 3+. Multistix fra Siemens avlest med Clinitek Status eller Clinitek 50 ga 26 % positivt utslag på kontroller som var negative på protein. Kontroller som teoretisk skal gi utslag på 1+, 2+ eller 3+, ble avlest minst én verdi for høyt i 93 – 99 % av tilfellene.

  Vi ber klinikere ta høyde for dette ved sine tolkinger av analyseresultater.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media