Legeforeningen i mediene

Artikkel

Legeforeningen synes legene har tatt ansvar for sykehusbudsjettene lenge nok. – Vi forventer et godt oppgjør, sier Anne Kjersti Befring i Legeforeningen til Dagens Næringsliv. – Legene har nå opplevd fire år med dårlige lønnsoppgjør, og det går en grense et sted, sier hun. Etter Legeforeningens mening har legene gjennom flere år fått sine arbeidsforhold forringet, fordi man skulle skjerme pasientbehandlingen i den pågående effektiviseringen. Anne-Kari Bratten, forhandlingsleder i Spekter, mener at dersom lønnsoppgjørene i sykehusene ender på 6 % i stedet for 5 %, så får sykehusene et innstrammingsbehov på ytterligere en halv milliard kroner.

Dagens Næringsliv 22.4.2008

Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening og sentralstyremedlem i Legeforeningen, skriver i en replikk i Aftenposten at ni år for å bli lege er for mye. Bakgrunnen er at Helsedirektoratet har lagt frem et forslag til endring av legers turnustjeneste. Forslaget kan i beste fall kalles interessant, skriver Gjessing. Direktoratet ønsker en treårig tjeneste, og det vil dermed ta ni år å få autorisasjon som lege. Fordeling av plasser skal skje ved loddtrekning. Alle særordninger fjernes og familier vil bli splittet. Tjenesten skal «rendyrkes og strammes inn». Tre år uten mulighet til å velge jobb eller bosted er for lenge, mener Gjessing. Hovedmålet med forslaget synes ikke å være kvalitetsøkning, men å sikre legedekning til psykiatri og sykehjem.

Aftenposten 17.4. 2008

Yngre leger flykter fra forskerstillinger på universitetene, men professor Amund Gulsvik, styremedlem i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, har løsningen. Løft forskerlønningene med 200 000 kroner, foreslår han. Lave lønninger gjør forsker- og professorstillinger i akademia lite attraktive for yngre leger. De beste hodene vil derfor kunne søke seg vekk fra universitetene, frykter Gulsvik, som også er hovedtillitsvalgt for Akademikerne Stat ved Universitetet i Bergen. Sverre Lehmann er en av mange yngre leger som velger vekk en forskerkarriere ved universitetet. Han kan tjene 400 000 som medisinsk forsker, men 700 000 som lege, og har ikke råd til en karriere som forsker og professor ved universitetet.

Bergens Tidende 17.4. 2008

Anbefalte artikler