Les mer om ...

Artikkel

Flåttbitt og borreliose

Varme, fuktige somre gir økt forekomst av flåttbitt og borreliainfeksjon. Lyme-borreliose har tre stadier basert på utbredelse og organaffeksjon. Diagnosen stilles vanligvis på grunnlag av kliniske funn og antistoffbestemmelser, sjeldnere ved direkte påvisning eller dyrking av borreliaspiroketen. Antibiotika har vanligvis god effekt. Persisterende symptomer kan forekomme.

Flått

Flåttsommer

Lyme-borreliose hos voksne

Akutt myelogen leukemi

I de fleste tilfeller er akutt myelogen leukemi følsom for cellegift. Endringer i behandlingsopplegget de siste årene har bedret resultatene, som fortsatt varierer mye med alder. Dette viser en gjennomgang av registerdata for 253 voksne pasienter. Det er fortsatt behov for mer effektive behandlingsprinsipper, særlig for pasienter med høyrisikosykdom.

Høyspesialisert medisin og kvalitet

Overlevelse hos voksne med akutt myelogen leukemi

Brannskadebehandling gjennom 20 år

Haukeland Universitetssykehus har siden 1980-årene hatt landsfunksjon for alvorlige brannskader. Til tross for mye forebyggende arbeid har antall henviste pasienter vært stabilt. For pasienter med brannskade på 60 % av kroppsoverflaten var sannsynligheten for å bli utskrevet i live om lag 50 %. Ved omfattende brannskader hos eldre eller alvorlig kronisk syke bør palliativ behandling på hjemsykehuset vurderes fremfor overflytting til spesialavdeling.

Høyspesialisert medisin og kvalitet

Brannskadebehandling gjennom 20 år ved Haukeland Universitetssykehus

Abstinens etter langvarig alkoholbruk

Symptomer ved alkoholabstinens kan være autonome, som takykardi, svette og tremor, eller psykiske, som angst, uro og hallusinasjoner. Mild abstinens behandles best uten legemidler. Ved ambulant behandling av moderate abstinenssymptomer er karbamazepin førstevalget. Innlagte pasienter med alvorlig abstinens, kramper eller delirium bør behandles med benzodiazepiner.

Medikamentell behandling av alkoholabstinens

Nullvisjon for hjertesykdom

Arteriosklerotisk sykdom rammer også unge mennesker, men mange unge er uvitende om risikofaktorer som høyt blodtrykk, hyperkolesterolemi og diabetes. Leger er ikke flinke nok til å fange opp dem med særlig høy risiko for hjerte- og karsykdom. Vi trenger en nullvisjon for arteriosklerotisk sykdom, slik som i trafikken, hevder kronikkforfatter.

Nullvisjon for arteriosklerotisk hjerte- og karsykdom hos yngre

Anbefalte artikler