Middelmådig nevrologibok

Trygve Holmøy Om forfatteren
Artikkel

Popp, AJ

Deshaies, EM.

A guide to the primary care of neurological disorders

2. utg. 443 s, tab, ill. New York, NY: Thieme, 2008. Pris EUR 65

ISBN 978-3-13-135122-7

Dette er en lærebok i nevrologi og nevrokirurgi for allmennpraktikere. Målsetningen er å gi en kortfattet og praktisk nyttig oversikt over sykdommer i nervesystemet. 33 kapitler er fordelt i fire nokså vilkårlige seksjoner: a) allmennpraksis og nevrovitenskap, b) diagnostikk av pasienten med nevrologisk sykdom, c) diagnostikk og behandling av vanlige nevrologiske sykdommer og d) behandling av spesifikke kategorier av nevrologiske sykdommer og pasienter. Bidragene er fra 50 ulike forfattere, de aller fleste fra Albany i New York, de øvrige også amerikanske. For lesere med et nært forhold til nevrofagene kan det være spennende å observere forskjellen i norsk og amerikansk tradisjon innen behandling og diagnostikk, men for målgruppen er dette en ulempe.

Mitt inntrykk er at kapitlene er av ganske ujevn kvalitet, og boken bærer preg av mangelfull redigering. Dette kommer til uttrykk på flere måter: Et godt kapittel som integrerer nevrologisk undersøkelse og nevroanatomi mangler, inndelingen i seksjoner er vilkårlig (det er ingen åpenbar forskjell på seksjon c og d, og det er få og mangelfulle illustrasjoner. Det siste gjelder både eksempler på bildediagnostikk og figurer som illustrerer sykdomsmekanismer.

Kildehenvisningen er sparsom og ikke knyttet til påstander i teksten. Dette gjør det vanskelig å kontrollere bakgrunnen for enkelte påfallende påstander, for eksempel at døden inntreffer innen 1 – 3 år hos pasienter med primær progressiv multippel sklerose. Som anbefalt lesing er det ofte oppført utdaterte oversiktsartikler, mer enn ti år gamle, til tross for stor faglig utvikling og flere mer oppdaterte oversiktsartikler. De ferskeste referansene er fra 2005, og forfatterne har ikke fått med seg viktige terapeutiske fremskritt. En leser som vil sette seg inn i den aktuelle problemstillingen om natalizumab ved multippel sklerose, avspises med: «at the moment of writing the potential of anti-α4 integrin (tysabri) for the treatment of MS is undecided». Dette til tross for at fase 3-studiene ble publisert i mars 2006, to år før bokens utgivelse.

Etter mitt skjønn vil det norske læreverket Nevrologi og nevrokirurgi (1) være et bedre valg for allmennpraktikere, medisinstudenter og andre som ønsker en oppdatert lærebok i nevrofagene.

Anbefalte artikler