Landsrådet i Allmennlegeforeningen behandlet mange viktige saker og gjorde en rekke vedtak.

Artikkel

Ikke plikt til vikardekning

Gunnar Ramstad, Hordaland ønsket realitetsbehandlet et forslag om at landsrådet ber styret vurdere å forhandle frem en plikt for fastlegen til vikardekning ved fravær knyttet til bistillinger. En slik plikt må følges av en rett til å benytte vikar, og den økte forpliktelsen legekontoret ved dette tar på seg må kompenseres økonomisk tilsvarende. Forslaget falt.

Deleliste fra 55 år

Ramstad fremmet også et forslag om at landsrådet ber styret arbeide for senkning av aldersgrense for å kunne inngå avtale om deleliste fra 60 til 55 år. Dette ble vedtatt oversendt til styret.

Fjerner aldersgrense

Bjarte Sørensen fremmet forslag om at landsrådet ber styret arbeide for å fjerne aldersgrensen for å kunne inngå avtale om deleliste. Forslaget ble vedtatt oversendt.

Elektronisk melding av bivirkninger

Bivirkningsrapporteringer av legemidler fra fastlegene i Norge er veldig lav. Dette bl.a. fordi det medfører mye ekstraarbeid slik rutinene er i dag. Landsrådet vedtok følgende: Landsrådet ber styret arbeide for elektronisk melding av bivirkninger over Helsenettet med egen honorering for dette.

Tidkrevende kontroll

Sissel Holmen, Hordaland, fremmet forslag om kontroll av blåresepter. Ved tidkrevende tilbakemeldinger bør det gis økonomisk kompensasjon fra RTV. Forslaget ble oversendt til styret.

Egen takst

Landsrådet vedtok å be styret arbeide for (fremforhandle) egen takst (ny takst 1RP) i forbindelse med førstegangs forskrivning av blåresept etter de nye Blårev-reglene.

PKO beholder navnet

Odd Kvamme, Stord foreslo at «Praksiskonsulentordningen» bytter navn til «Legenes samarbeidsordning». Forslaget ble ikke vedtatt.

Hva er et fullt legeårsverk i FLO?

Sigurd Hortemo fremmet forslag om at landsrådet ber styret gjøre en ny vurdering/normering av hvor mange pasienter som ansees å utgjøre et fullt legeårsverk i fastlegeordningen. Landsrådet ber styret arbeide for en omlegging av basistilskuddet der basistilskuddet heves vesentlig opp til normert antall pasienter og reduseres vesentlig for pasienter utover dette.

Anbefalte artikler