Det viktige kontaktpunktet i nord

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  «De tillitsvalgte kommer og går – men kontaktpersonen i nord består.» – De tillitsvalgte skiftes jo stadig ut, jeg tror derfor det er viktig for medlemmene i regionen å ha en fast person å forholde seg til.

  Tove Myrbakk på kontoret som har flott utsikt over Bodø havn. Foto Lisbet T. Kongsvik
  Tove Myrbakk på kontoret som har flott utsikt over Bodø havn. Foto Lisbet T. Kongsvik

  Det sier informasjonskonsulent Tove Myrbakk som er ansatt i Nordland legeforening, og som er et koordinerende bindeledd mellom Nordland, Troms og Finnmark legeforening og Regionsutvalg Nord. Lokalforeningene i nord er de eneste i Legeforeningen som har gått sammen om en slik ordning.

  Speiler det som skjer i regionen

  Speiler det som skjer i regionen

  – Det hele begynte med et engasjement som deltids journalist i bladet Doktor i Nord for 11 år siden, sier Myrbakk. – Bladet inneholdt den gang svært lite redaksjonelt stoff, og jeg følte at jeg måtte delta mer i organisasjonen for å kunne gjøre en god jobb. I første omgang begynte jeg å delta på styremøtene, ting «ballet på seg», og etter en stund ble jeg ansatt i fast deltidsstilling som informasjonskonsulent i Nordland legeforening, sier hun.

  – Arbeidsoppgavene er mildt sagt svært varierte, forteller Myrbakk. – Hovedvekten går på informasjon gjennom bladet Doktor i Nord. Det utkommer fem ganger årlig og er etter det vi erfarer, et godt og populært blad blant medlemmene. Vi har samarbeidet med Troms Legeforening og Regionsutvalg Nord om bladet i sju år og med Finnmark legeforening i to år. Doktor i Nord prøver å speile det som skjer i regionen vår. Det skal ikke være et fagtidsskrift som Tidsskrift for Den norske legeforening, men mer fortelle historier om de som lever og jobber i vår region. Men vi tar selvsagt også opp kritiske forhold, og i det nummeret jeg jobber med nå ser vi blant annet spesielt på omstillingsprosessen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Jeg er også ansvarlig for oppdatering av nettsidene til Nordland og Troms legeforening, sier hun.

  Populære medlemsmøter

  Populære medlemsmøter

  Myrbakk forteller at hennes oppgave også er å være saksbehandler og sekretær for styrene i Nordland og Troms Legeforening, samt for Regionsutvalget Nord. – I tillegg koordinerer jeg arbeidet med Kommunelege I-forumene i Nordland og er sekretariat for ett av dem. Vi arrangerer medlemsmøter etter initiativ fra meg, sier Myrbakk. Hun nevner at det i april ble arrangert et møte hvor søvnproblemer blant leger var tema. – På medlemsmøtene serverer vi alltid god mat og har gjerne en quiz i etterkant. Medlemsmøtene er populære, og vi prøver å få til møter to ganger årlig, sier hun.

  Myrbakk forteller at de nå i tillegg til henne har ansatt en sekretær som tar regnskapet for Nordland legeforening og som også er kursansvarlig. – Vi prøver å være aktive som kursarrangør, og satser på kvalitet kombinert med hygge på kursene våre, sier hun.

  Viktig for de tillitsvalgte

  Viktig for de tillitsvalgte

  – For lokalforeningene, de tillitsvalgte og medlemmene tror jeg det betyr mye å ha en adresse inn til Legeforeningen i Nord-Norge. Da har nye tillitsvalgte et sekretariat å spille på, og for regionen betyr det god kommunikasjon mellom lokalforeningene og regionsutvalget, samt mellom de tillitsvalgte og lokalforeningene, sier Myrbakk. Hun forteller at de har arrangert debattmøter lokalt, og at de håper å få til flere av disse fordi det er ønskelig å ha Legeforeningen mer med i det offentlige rom lokalt. På det siste debattmøtet var temaet lokalsykehusenes innhold. Neste gang blir kanskje temaet prioritering. – Det er viktig å spille på både sentrale og lokale tillitsvalgte i slike debatter, sier Myrbakk.

  – Det at vi har et eget sekretariat betyr mye for aktiviteten. De tillitsvalgte har fulle jobber og mange vel så det, og det å kunne ha noen som initierer og følger opp aktiviteter er veldig viktig. Jeg tror dette er uvurderlig for kommunikasjonen mellom lokalforeningen og de tillitsvalgte, sier Myrbakk.

  Kontakt til Legeforeningen sentralt

  Kontakt til Legeforeningen sentralt

  Min utdannings- og jobbmessige bakgrunn er innen journalistikk, informasjon og organisasjonsfag. Det tror jeg er en grei bakgrunn å ha for å fylle den stillingen jeg har, sier Tove Myrbakk. – Jeg prøver også å ha god kontakt med Legeforeningen sentralt, sier hun. – Høsten 2007 hospiterte jeg i avdeling for informasjon og helsepolitikk i sekretariatet, og jeg vil forsøke å få til det et par ganger i året. Jeg tror det er mye å hente på det, både for oss og for sekretariatet som får vite mer om hva som skjer i vår region, sier Myrbakk.

  – Jeg tror aktiviteten i lokalforeningene og regionsutvalgene vil øke hvis de får et lokalt sekretariat å spille på, slik vil også rekrutteringen av tillitsvalgte bli enklere. Jeg sitter i dag i et kontorfellesskap og det tror jeg er viktig. Hvis noen andre lokalforeninger vil gjøre det vi i nord har gjort, bør de prioritere at den ansatte får et fellesskap rundt seg. Jeg bidrar gjerne til å danne et nettverk mellom de som ansettes lokalt og mellom disse og Legeforeningen sentralt. Helsepolitikk er noe av det mest spennende man kan jobbe med, og jeg har alltid hatt flotte tillitsvalgte rundt meg som har gjort jobben min både spennende og trivelig, sier en engasjert Tove Myrbakk til slutt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media