Klimaendringer truer folkehelsen

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Global oppvarming og ekstremvær vil ha store følger for folkehelsen i mange land og sette helsevesenet på store prøver. Dette var budskapet til Margaret Chan, generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), ved markeringen av verdenshelsedagen i april (1).

Oppvarmingen av kloden skjer gradvis, men vi ser allerede nå flere eksempler på følgene av ekstremvær:

  1. Hetebølgen i Europa i 2003 førte til 70 000 flere dødsfall enn forventet

  2. Regn og flom i sentral-Afrika gir flere utbrudd av virale zoonoser som også kan affisere mennesker

  3. Flere enn 1 800 mennesker døde og tusenvis ble hjemløse som følge av orkanen Katarina i USA i 2005

  4. Varmere klima i Øst-Afrika har bedret livsvilkårene for moskitoer og dermed økt risikoen for malariautbrudd

  5. Kolerautbrudd i Bangladesh er nært knyttet til flom og urent vann

Klimaendringer kan ikke forklare disse hendelsene alene, men er eksempler på hvilke utfordringer samfunn og helsevesen vil stå overfor, særlig i fattige land. Klimaendringer vil også påvirke matproduksjonen og tilgangen til vann og føre til flere og annerledes forløpende epidemier. Dette krever økt innsats for bedre sykdomsovervåking og prognoser, foruten bedre helsetjenester og katastrofeberedskap.

Anbefalte artikler