Menn, maskuliniteter og kjønn

Haakon Aars Om forfatteren
Artikkel

Flood, M

Gardiner, JK

Pease, B

International encyclopedia of men and masculinities

704 s. Oxon: Routledge, 2007. Pris GBP 110

ISBN 978-0-415-33343-6

Dette omfattende, imponerende og nyttige oppslagsverket om menn, maskuliniteter og kjønn er ikke bare for oss som jobber med klinisk sexologi, men for alle kolleger som vil vite mer om menn. Med sine over 700 sider er det en svært omfattende bok som inneholder et stort antall henvisninger til internasjonal teoretisk og empirisk forskning om menn og maskuliniteter. Bidragsyterne er 260 frittstående forfattere, inkludert flere norske, og boken dekker en rekke felt, blant annet om menns helse, mannspolitikk, seksualitet, litteratur om menn, barndom og oppvekst, alderdom, kultur og geografisk ulikhet.

Boken er bygd opp alfabetisk etter temaer – alt fra en halv side til fire sider om hvert tema – noe som gjør den lett å slå opp i. Det er også en kort innledning om hvordan man skal bruke verket. Denne er instruktiv og sier litt om hvor de forskjellige bidragene kommer fra. En liste viser hvordan bidragene er gruppert i hovedtemaer, som gjør det enkelt å slå opp etter det temaet man er interessert i. Etter hvert innlegg følger en referanseliste og en liste med henvisninger til hvor liknende temaer finnes i boken.

Helt siden professor Preben Hertoft ved Rikshospitalets sexologiske klinikk i København i 1989 kom ut med sin Sexologisk opslagsbog (1), har jeg savnet et liknende oppslagsverk med et så omfattende fokus på menn, seksualitet og maskulinitet.

Dette er en utmerket oppslagbok for alle leger og annet helsepersonell med interesse for temaer som er relatert til menn, maskulinitet og kjønnsforskning.

Anbefalte artikler