Bør Meckels divertikkel fjernes?

Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Tilfeldig oppdaget Meckels divertikkel uten symptomer bør neppe fjernes.

Meckels divertikkel i tynntarm. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/GV-press

Om tilfeldig påviste Meckels divertikler skal opereres eller observeres, har lenge vært et kirurgisk dilemma. Forskere har nå gjennomgått studier der man har sett på langtidsrisiko for komplikasjoner ved å observere slike divertikler ubehandlet.

Prevalens og mortalitet av Meckels divertikler ble estimert til henholdsvis 1,2 % og 0,001 %. Kirurgisk fjerning av tilfeldige divertikler førte til signifikant flere komplikasjoner enn å la dem være i fred. Man måtte fjerne 758 divertikler for å hindre ett dødsfall. Forfatterne mener det ikke er grunnlag for å fjerne symptomløse, tilfeldig påviste Meckels divertikler.

– Dette er en interessant artikkel av flere grunner. Den illustrerer hvor lite forskning som ligger til grunn for mye av det vi gjør i kirurgien, og forfatterne foreslår noe som går litt på tvers av tidligere anbefalinger, nemlig å la tilfeldig påviste Meckels divertikler i fred, også hos yngre, sier gastrokirurg Bjørn Steinar Nedrebø ved Stavanger universitetssjukehus.

– Ut fra disse tallene er det i hvert fall god grunn til å tenke seg om før man gjør reseksjon av asymptomatisk Meckels divertikkel. Reseksjon er beheftet med opp til 5 % komplikasjonsrate, og det er usikkert hva gevinsten egentlig er. Men det finnes altså kun data for 101 pasienter som er fulgt opp over lang tid der man ikke har gjort reseksjon. Hos disse er det ikke funnet noen komplikasjoner ved å observere, sier Nedrebø.

Anbefalte artikler