Internasjonal tvillingforskning

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Den norske infrastrukturen gjør det mulig å gjennomføre epidemiologiske studier av høy kvalitet.

Prosjektet «Akse 1- og akse 2-lidelser hos norske tvillinger» er et samarbeid mellom Divisjon for psykisk helse, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Psykiatrisk institutt og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og Universitetet i Richmond, Virginia. Professor Ted Reichborn-Kjennerud leder arbeidet i Norge, mens professor Kenneth S. Kendler er sjef for den amerikanske gruppen.

Resultatene så langt og muligheten for nye undersøkelser har vakt stor internasjonal interesse. Datasettet er det eneste i verden som inneholder populasjonsbaserte intervjudata av denne typen hos tvillinger.


DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders er en diagnoseliste utviklet av den amerikanske psykiaterforeningen. Systemet er basert på flere såkalte akser, der akse 1 er det spesifikke syndromet, akse 2 er spesifikke personlighetstrekk osv.

Anbefalte artikler