En spennende tid!

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Det er utviklingsarbeid på de fleste områder i helsetjenesten; vi lyttes til og vårt engasjement får gjennomslag, sa Torunn Janbu i sin tale til årsmøtet.

Torunn Janbu. Foto Cecilie Bakken

– Det skjer viktige initiativ i Helsedirektoratet for utvikling av fastlegeordningen og jeg ser at Allmennlegeforeningens langsiktige arbeid gir resultater. Primærhelsetjenesten har særskilte utfordringer mht rekruttering, stadig flere oppgaver og legevakt, sa presidenten. – Vi trenger en styrking av offentlig legearbeid og samfunnsmedisin. Fastlegens bidrag i det inkluderende arbeidslivet er fortsatt viktig. Koordinatorrollen må utvikles, ikke utfordres, sa Janbu. Legepresidenten trakk frem at dagens helsepolitiske agenda er preget av et ønske om styring. Bruken av avtaler og insentivstyring som virkemidler er under press. Vi opplever også mindre tid på høringer, sa hun. Presidenten avsluttet med å si at målet om en styrket fastlegeordning som grunnmur i en helhetlig helsetjeneste, står fast. Men den må ha rammebetingelser som frister den nye generasjonen leger, sa Janbu.

Anbefalte artikler