Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Magnetisk resonanstomografi (MR) har god diagnostisk treffsikkerhet for pasienter med Crohns sykdom i tynntarm.

Det viser Anne Negård i sin avhandling Magnetic resonance imaging of the small bowel in Crohn’s disease: A clinical study som utgår fra Universitetet i Oslo. Hun så på den diagnostiske treffsikkerheten av MR med og uten opplæring av radiologene og sammenliknet to MR-metoder – en enklere teknikk der pasienten drakk kontrastmiddel og en annen der kontrasten ble installert via magesonde.

– Hittil har røntgen vært den vanligste måten å kartlegge tynntarmen på hos disse pasientene, men røntgen har diagnostiske begrensninger og representerer strålebelastning. MR er de siste årene blitt introdusert som et nytt undersøkelsesalternativ, sier Negård.

40 pasienter med Crohns sykdom ble undersøkt med begge metoder, og begge viste god diagnostisk treffsikkerhet. Når pasientene drakk kontrastmidlet, ble tynntarmen mindre utvidet enn når kontrasten ble installert via magesonde, men å drikke kontrasten førte til mindre ubehag og magesmerter for pasientene.

60 MR-undersøkelser ble også vurdert av erfarne og uerfarne radiologer. De uerfarne radiologene tolket stort sett bildene bra, men treffsikkerheten økte etter opplæring.

– Funnene fra våre studier er viktige for at MR av tynntarm skal bli etablert som et diagnostisk tilbud og brukt i oppfølgingen av pasientene med Crohns sykdom. Dette vil bedre diagnostikken, redusere røntgenstrålebehandlingen og redusere pasientenes ubehag knyttet til undersøkelsene, konkluderer Negård, som disputerte for Ph.D.-graden 12.2. 2008.


Apgarskår: Poengsamling på grunnlag av hjerteslag, pust, muskeltonus, reflekser og hudfarge hos nyfødte barn. Et høyt tall viser at barnet er i god tilstand (1). Testen har sitt navn etter den amerikanske legen Virginia Apgar (1909 – 74) som introduserte den første testen i 1953.

Crohns sykdom: Kronisk tarmsykdom uten kjent årsak. Den kan vare i årevis med bedre og verre perioder. Knuter i granulasjonsvev i tarmveggen oppstår, og det kan komme sår, abscesser og fistler (1). Sykdommen har sitt navn etter den amerikanske legen Burrill Bernard Crohn (1884 – 1983), som beskrev sykdommen i 1932.

Anbefalte artikler