m2011/16
Minileder
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Kronikk
Internasjonal medisin
Medisinsk etikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Intervjuet
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media