Lettfattelig bok for nybegynnere

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jintoft, Caroline Gertzén

  Procedurhandboken

  Praktiska moment för diagnos och behandling. 171 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pris SEK 234

  ISBN 978-91-44-05018-8

  Denne boken er skrevet av en relativt nyutdannet svensk lege, som i sitt daglige virke savnet en lett tilgjengelig bok som beskriver vanlige medisinske prosedyrer. Dette savnet førte til at hun skrev boken selv. Hun starter med å beskrive hvordan man desinfiserer hud før hun beskriver forskjellige typer lokalanestesi. Deretter følger kapitler om luftveier/lunger, bl.a. beskrivelse av maskeventilering, intubering, innleggelse av thoraxdren og pleuratapping. I neste kapittel tar forfatteren for seg huden og forskjellige biopsityper og hvordan man f.eks. fjerner inngrodde negler. Forfatteren går så over til å beskrive hvordan man gjør vene- og arteriepunksjoner. Før hun beskriver reponering og gipsing, forklarer hun hvordan man legger forskjellige typer nerveblokader. Punksjon av de store leddene omtaler Jintoft på en lettfattelig måte før hun redegjør for hvordan man gjør en beinmargspunksjon.

  I siste del belyser forfatteren noen hasteprosedyrer innen oftamologien og øre-nese-hals-faget, f.eks. fjerning av fremmedlegemer fra øynene og nesen.

  Forfatteren går igjennom gastroenterologiske prosedyrer som ascitestapping, nedlegging av ventrikkelsonde og rektoskopi. Deretter utdyper hun hvordan man gjør urinkateterisering, hvordan man tar prøver med tanke på kjønnssykdommer, og hvordan man lager cervixutstryk. Det siste kapitlet omhandler infeksjoner, der man går gjennom praktiske tips for prøvetakning.

  Siden målgruppen primært er snart ferdige leger, turnusleger, ferske leger i sykehus og i allmennmedisin, fikk jeg fem legestudenter i femte studieår til å lese boken.

  Deres kommentarer var at boken er lettlest, tross at den er skrevet på svensk, den er lagt opp på en didaktisk god måte med enkle og lettfattelige illustrasjoner, og den egner seg ypperlig som et supplement til å lære av mer erfarne kolleger. En av studentene sydde et kutt på en finger og leste boken etterpå. «Hadde jeg lest boken på forhånd, hadde det gått enda bedre med forberedelsene og selve syingen,» sa han.

  Det jeg savner, er et kapittel om akutte brystsmerter, der man kunne ha tatt for seg symptomer på akutt koronarsyndrom og enkle kjøreregler når det gjelder EKG-tolkning.

  Enda mer aktuell for norske forhold ville en oversettelse bli. Ord som tumskena, KAD og syfte er ikke ord som alle nordmenn forstår, men siden boken er så godt illustrert, skjønner vi ut fra sammenhengen hva ordene betyr.

  Referansene er relativt få og oversiktlige. På andre og nest siste side er det en oversikt over akutt hjerteredning og handlingsplan for behandling av akutt luftveisobstruksjon.

  Jeg anbefaler at studenter kjøper boken i siste del av medisinstudiet. Mottaksavdelinger og legekontorer, særlig der man har turnusleger, bør ha den.

  Den er imidlertid litt for stor til å passe i en normal norsk legefrakklomme.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media