LEGEFORENINGEN I MEDIENE

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Vil rangere fastlegene

  Vil rangere fastlegene

  Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil avdekke kvaliteten på norske fastleger. Allmennlege og professor Steinar Westin advarer om at slike målinger er misvisende og kan gi økt sosial ulikhet. Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen ser behovet for kvalitetsmålinger, men mener vi fortsatt er et stykke unna tilfredsstillende målemetoder. – Såfremt man finner gode kvalitetsmål, har ikke vi noe imot offentliggjøring. Utfordringen er imidlertid å finne slike mål, sier han.

  Dagens Næringsliv 1.7. 2011

  Vil presse turnusleger til upopulære jobber

  Vil presse turnusleger til upopulære jobber

  Ved å begrense antall turnusstillinger vil Helsedirektoratet utfordre nyutdannede legers «villighet til å gå arbeidsledig». Legeforeningen ser rødt. Direktoratet mener dagens 950 stillinger er mer et uttrykk for søkningen til den populære turnustjenesten enn det faktiske legebehovet. De foreslår å redusere antall turnuslegestillinger fra dagens 950 til 800. En provosert legepresident Torunn Janbu kaller det et «minstekrav» å videreføre dagens antall stillinger.

  VG 27.6. 2011

  Legedamer i frammarsj

  Legedamer i frammarsj

  Seksti prosent av dei nyutdanna legane er kvinner. Dette kan forsterke rekrutteringsproblema i utkantstrøka. Det fryktar leiar i Møre og Romsdal legeforening Ottar Grimstad. – At fleire kvinner vil bli legar er flott. Men det gjev oss også nye utfordringar når det gjeld rekruttering, seier Grimstad. – Unge legar – og då tenkjer eg på både menn og kvinner – ynskjer seg turnusar og arbeidstid som andre folk. Dei vil ikke vere tilgjengelege heile tida. Få kolleger og hyppige vakter er også ei ulempe i dei mest avsidesliggjande legedistrikta. Løysinga er større legedistrikt og meir legevaktsamarbeid over kommunegrensene, meiner han.

  Sunnmørsposten 1.7. 2011

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media