– Vil opprettholde reservasjonsretten

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legers og pasienters rett til reservasjon mot bytte både av generiske og parallellimporterte legemidler bør overholdes, mener Legeforeningen.

  Statens legemiddelverk slår i et høringsnotat fast at det både av pasientsikkerhetsårsaker og av praktiske og økonomiske årsaker er viktig at legers og pasienters rett til reservasjon mot bytte både av generiske og parallellimporterte legemidler, opprettholdes. Legeforeningen støtter dette.

  Ordningen med bytte mellom generisk likeverdige legemidler har vært etablert i ti år og sparer samfunnet for milliardbeløp hvert år. Byttelisten for generiske legemidler er stort sett velfungerende. Flertallet av byttene foregår mellom originalprodukter der patentbeskyttelsen har gått ut og hvor det tilbys generisk likeverdige preparat til en lavere pris. Legemiddelverket ønsker nå en avklaring på hvordan apotekene skal forholde seg til bytte til parallellimporterte legemidler når legen eller pasienten har reservert seg mot bytte på apotek.

  Parallellimporterte legemidler tilsvarer det opprinnelige legemiddelet i Norge og produseres av samme legemiddelfirma, men importeres fra et land hvor legemiddelet er rimeligere enn i Norge. Slike legemidler utgjør en lav andel av total legemiddelomsetning og reservasjonsraten for leger er lav.

  Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/174819.0

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media