Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Øystein Mæland ny politidirektør

  Øystein Mæland ny politidirektør

  Øystein Mæland (f. 1960), klinikkleder ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus, ble i statsråd 27. mai 2011 utnevnt til politidirektør. Mæland har tidligere vært statssekretær fra Arbeiderpartiet i Justisdepartementet.

  Han opplyser at han anser jobben som politidirektør som en særdeles spennende og utfordrende lederstilling med stor samfunnsmessig betydning. – Jeg kjenner dessuten godt til området etter min jobb som statssekretær i periodene 1994 – 97 og 2000 – 01, sier Mæland.

  Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1986 og ble godkjent spesialist i psykiatri i 2000.

  Mæland tiltrådte stillingen som politidirektør 20. juni 2011, og hadde siste arbeidsdag ved Oslo universitetssykehus 17. juni 2011.

  Heder til forskere ved Ahus

  Heder til forskere ved Ahus

  I juni 2011 ble tre forskere hedret med pris for fremragende forskning av Felles forskningsutvalg ved Akershus universitetssykehus.

  Årets prismottakere er Pål Gulbrandsen (f. 1955) ved Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Kristina Lindemann (f. 1979) ved Kvinneklinikken og Petter Hurlen (f. 1956) ved Radiologisk avdeling, Senter for diagnostikk og teknologi.

  Kriteriet for prisen er at førsteforfatteren er ansatt ved Akershus universitetssykehus og at artikkelen er publisert i et høyt rangert tidsskrift.

  Pål Gulbrandsen fikk prisen for sin forskning på kommunikasjonen mellom leger og pasienter.

  Kristina Lindemann har funnet en sterk sammenheng mellom fedme og risiko for livmorkreft.

  Petter Hurlen har blant annet undersøkt om innføring av IKT i radiologi fører til kortere liggetid for pasienten og har funnet at det synes å være et uutnyttet potensial som forutsetter mer omfattende endringer i de kliniske arbeidsrutinene.

  Eirik Søfteland fikk Nils Normans minnepris

  Eirik Søfteland fikk Nils Normans minnepris

  På årsmøtet i Norsk endokrinologisk forening ble ph.d.-stipendiat Eirik Søfteland (f. 1974) tildelt Nils Normans minnepris, som er et reisestipend på 100 000 kroner.

  Stipendet skal brukes til å gjennomføre et norsk-dansk-samarbeidsprosjekt. Studien som heter DIAMARK Norge, er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Århus universitet.

  Målet er å undersøke mekanismer og biomarkører ved diabetesnevropati i mage-tarm-kanalen. Man inkluderer pasienter med diabetisk gastroparese og undersøker mekaniske, hormonelle, nevronale og sentralnervøse forandringer. Disse sammenliknes med friske kontrollpersoner. Ved bruk av multimodale prober i spiserør og rektosigmoideum undersøkes nøyaktig følsomhet for trykk, temperatur og el-stimulering – i tillegg til kontinuerlig endoskopisk ultralyd. El-stimulering kobles mot EEG, slik at man kan registrere evokerte hjernepotensialer. Disse potensialene legges til MR-bilde av deltakernes hode, slik at man øker den spatielle oppløsningen, mens man bevarer den uovertrufne tidsoppløsningen som evokerte hjernepotensialer gir.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media