Kort og systematisk om EKG

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vik-Mo, Harald

  Forstå EKG

  110 s, ill. Trondheim: Legeforlaget, 2010. Pris NOK 330

  ISBN 978-82-92934-06-7

  Dette er en systematisk, kortfattet oversikt over tyding av EKG, med kriterier for normalitet og de vanligste avvik. Funn ved hver tilstand er enkelt og didaktisk forklart. Enkle, gode illustrasjoner, og EKG av god kvalitet, følger teksten. Boken passer for studenter, som repetisjon eller systematisering for leger i spesialisering og for erfarne leger som ønsker et «skjelett» til å henge sin EKG-kunnskap på. Den er fort lest. Om man kan og husker det som står på disse få og små sidene, kan man mer enn nok EKG til vanlig bruk i allmennpraksis og sykehus. Hadde alle kursdeltakere lest denne før EKG-kursene vi holder, hadde det vært enda morsommere å undervise. Formatet passer hvis man må ha kunnskapen i frakkelommen.

  En så kort bok kan ikke gi den dybdekunnskap som kreves av indremedisinere eller kardiologer. Den må suppleres med større lærebøker i infarktdiagnostikk og ikke minst arytmier, der omtalen er knapp, selv for studenter. Boken er uansett utmerket som «knaggrekke» for mer kunnskap fra andre kilder.

  Jeg finner få feil og unøyaktigheter. EKG-figurene er litt underskalert, slik at man ikke kan bruke EKG-linjal på dem. Det kunne vært nevnt at store deler av verden bruker 25 mm/s, og kaller AV-blokk grad 2 av Wenckebachs type for «type I». Enkelte steder burde man ha påpekt den kortfattede fremstillingens begrensninger, og vist til at emnet er mer komplekst, f.eks. ventrikkeltakykardier. Det er etter min oppfatning innen arytmier presentasjonen kommer noe til kort. Sentrale temaer, som skillet mellom supraventrikulært og ventrikulært, er overforenklet. Atrietakykardi er utelatt. Der er litt gammeldags og ulogisk å kalle AV-nodal reentrytakykardi (AVNRT) for «paroksysmal takykardi». De fleste arytmier kan være paroksysmale. Det er ikke riktig, og farlig å tro, at pasienter med ventrikkeltakykardi som regel er sterkt sirkulatorisk påvirket. At bredkomplekstakykardi er ventrikkeltakykardi til det motsatte er bevist, burde stått med store bokstaver. Særlig på et basisnivå som denne boken sikter mot, kunne takyarytmidiagnostikken tatt utgangspunkt i, eller vært supplert med, den umiddelbare problemstilling: Smalkomplekset eller bredkomplekset, regelmessig eller uregelmessig. Man kunne med fordel utvidet arytmikapitlet med et par sider, uten å bryte det korte og summariske formatet, som er bokens styrke.

  Det er uvant å se annonser/reklame i en lærebok.

  Avslytningsvis er det ti «oppgaver», med fasit/forklaring, som på en utmerket måte dekker store deler av stoffet. Det kunne godt vært 20 til.

  Boken kan helt klart anbefales som en basisbok for målgruppene nevnt over. Den gir mye kunnskap og systematikk på kort tid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media