()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endringer i søknad om spesialistgodkjenning

  Endringer i søknad om spesialistgodkjenning

  Fra 1.10. 2011 er det Helsedirektoratet som vil ha ansvaret med å behandle søknad om spesialistgodkjenning for leger, tannleger og optikere. Søknader som fremmes etter 1.10. 2011, må derfor sendes til Helsedirektoratet.

  Legeforeningen har inntil nå hatt delegert myndighet fra Helsedirektoratet til å godkjenne spesialister. Etter at Stortinget i juni 2009 vedtok en endring av Helsepersonellovens § 53 ble delegeringsmyndigheten til yrkesorganisasjonene fjernet.

  Informasjon om godkjenning av spesialister etter den nye ordningen finnes på Helsedirektoratets nettsider: http://helsedirektoratet.no/personell/spesialistgodkjenning/

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 14.6. 2011 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Telemark som utdanningsinstitusjon i medisinsk biokjemi i gruppe II.

  I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet den 20.6. 2011 truffet slikt vedtak:

  Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Innlandet HF, Kringsjåtunet som utdanningsinstitusjon i barne- og ungdomspsykiatri for inntil to års tellende tjeneste, institusjonstjenesten.

  Nytt nettsted for bedre helsetjenester

  Nytt nettsted for bedre helsetjenester

  Onsdag 15. juni lanserte helse- og omsorgsminister Anne-Grete StrømErichsen den nye helseportalen www.helsenorge.no.Helseportalen vil inneholde veivisere til helse og sunnhet, helsetjenester, informasjon om sykdom og behandling. Helsenorge.no skal også fortelle pasienter og brukere hvilke rettigheter de har.

  Portalen skal gradvis bygges ut med flere tjenester. Et viktig mål er også å styrke brukermedvirkning i helsetjenesten.

  Helsenorge.no er en del av arbeidet med å styrke IKT-satsingen i helse- og omsorgstjenestene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media