()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Transdermal østrogensubstitusjon er ikke forbundet med økt risiko for residiv av venøs trombose.

  Peroral østrogensubstitusjonsbehandling hos postmenopausale kvinner gir økt risiko for venøs trombose. Dette synes ikke å være tilfellet med transdermal behandling. Nå har franske forskere undersøkt hvilken effekt administrasjonsmåten har for risikoen for residiv av venøs trombose hos postmenopausale (1).

  Studien omfattet 1 023 postmenopausale kvinner med bekreftet førstegangs venøs trombose. Oppfølgingstiden var i gjennomsnitt 79 måneder etter avsluttet antikoagulasjonsbehandling. Residiv forekom hos 77 kvinner. 12,7% av kvinnene fikk hormonsubstitusjonsbehandling, hvorav 10% transdermalt og 1% peroralt. Etter justering for konfunderende faktorer var det ingen signifikant sammenheng mellom residiv av venøs trombose og transdermal østrogenbehandling (hasardratio 1,0; 95% KI 0,4-2,4), med ikke-brukere som referansegruppe. Peroral østrogenbehandling var derimot forbundet med økt risiko for tromboseresidiv (6,4; 95% KI 1,5-27,3).

  – Disse funnene bekrefter våre funn i EVTET-studien, den eneste dobbeltblinde, randomiserte studien som viste at kvinner med tidligere venøs trombose har meget høy risiko for residiv under peroral hormonbehandling (2), sier professor Per Morten Sandset ved Oslo universitetssykehus.

  – Epidemiologiske data og studier av biomarkører tyder på at transdermal behandling er assosiert med langt mindre tromboserisiko. Denne studien støtter disse resultatene, spesielt fordi det er kvinner med særlig høy risiko for trombose som eksponeres, sier Sandset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media