Inspirerende innføring i nyfødtmedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lissauer, Tom

  Fanaroff, Avroy A.

  Neonatology at a glance

  2. utg. 200 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 25

  ISBN 978-1-4051-9951-3

  Både amerikaneren Fanaroff og briten Lissauer har tidligere stått bak svært vellykkede lærebøker innen henholdsvis nyfødtmedisin og barnesykdommer, og samarbeidet dem imellom om dette prosjektet har etter min oppfatning ført til et enda bedre resultat. Neonatology at a glance henvender seg hovedsakelig til leger under utdanning i pediatri, men også studenter, sykepleiere, jordmødre og andre vil kunne ha nytte av den.

  Siktemålet er å presentere de viktigste (alle) temaene innen nyfødtmedisinen slik at leseren på et blunk kan orientere seg i stoffet. Det har forfatterne klart ved å presentere 80 ulike temaer i tosiders kapitler, slik at leseren ikke behøver å bla. Totalt dekker 194 tekstsider hele nyfødtmedisinen!

  Boken omhandler alt fra den historiske utvikling av nyfødtmedisinen, innleggelse av navlevene- og arteriekatetre til etiske problemstillinger. Forfatterne har også tatt med temaer man ofte savner i mer voluminøse lærebøker om nyfødtmedisin, som det globale perspektiv, håndtering av dødsfall hos nyfødte, forskning og samtykke, kunnskapsbasert medisin, farmakologi, smertebehandling osv. 12 temaer, som medfødte infeksjoner, resuscitering, ventilasjonsstøtte, gulsott, enkelte organmisdannelser og noen andre, er viet fire tekstsider, men heller ikke mer. For hvert enkelt tema er teksten spekket med illustrasjoner og tabeller, som i stor grad bidrar til læringsutbyttet. For hvert tema oppsummeres også ofte de viktigste hovedpunkter, og det stilles spørsmål til leseren. Der det kan være forskjeller mellom amerikanske og europeiske behandlingstradisjoner, blir dette som oftest også kommentert.

  Selv om man må være imponert over hvor mye informasjon man har fått med, innebærer den kortfattede stilen likevel at behandlingen av noen temaer blir i snaueste laget, selv om dette ut fra målgruppen er unntaket. Et annet minus ved denne utgivelsen er at den ikke inneholder noen referanser til mer dyptpløyende informasjon, bortsett fra de tilfellene der en illustrasjon eller en tabell er hentet fra andre publikasjoner. Med tempoet i den faglige utviklingen ville mange slike referanser sannsynligvis likevel relativt raskt blitt utdatert, og med dagens lette tilgang på elektroniske databaser er vel dette i liten grad noe praktisk problem for leseren.

  Neonatology at a glance vil være til glede for alle som ønsker en god innføring i nyfødtmedisinske problemstillinger. Fagpersoner med ansvar for undervisning i nyfødtmedisin vil også ha glede av bokens pedagogiske form og de mange gode illustrasjoner og tabeller. Den bør finnes på alle avdelinger der nyfødte barn behandles.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media