Tidsskriftet sammen med avisen

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Posten skal frem! Men Posten er ikke nødvendigvis den beste eller den eneste garantisten for at brev og pakker kommer frem slik de skal. Posten har i de siste årene møtt konkurranse og er ikke lenger eneste distribusjonskanal i vårt land. Det er bra, for portokostnadene knyttet til f.eks. det å sende Tidsskriftet ut til alle abonnenter er blitt uforholdsmessig høye.

Vi prøver derfor i disse dager ut en ny distribusjonsmåte. Noen av våre abonnenter har nå begynt å motta Tidsskriftet sammen med sin lokalavis, enten i postkassen eller på dørmatten. Dette gjør vi for å være sikre på at du får Tidsskriftet på en mest mulig effektiv måte: til rett tid og – ikke minst – til en riktig pris.

Har du spørsmål eller synspunkter på leveringen? Gi oss gjerne tilbakemeldinger på tidsskriftet@legeforeningen.no.

Anbefalte artikler