FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Svein Størksen

Masseundersøkelser er et brennbart tema. Forkjemperne har gjerne en god politisk sak, liv kan reddes, heter det gjerne. Debatten rommer viktige etiske, medisinske, praktiske og økonomiske spørsmål. Kravet til god dokumentasjon av helsegevinster og nytteeffekt er svært viktig.

Anbefalte artikler