Godt kompendium

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ingvaldsen, Baard

  Væske, elektrolytter, blodgasser og infusjonsterapi

  2. utg. 271 s, ill. Oslo: Eget forlag, 2010. Pris NOK 300

  ISBN 978-82-303-1617-7

  Denne utgivelsen omfatter en rekke fagområder som leger og sykepleiere, som behandler alvorlige syke pasienter, bør beherske. Uansett sykdom kan det være behov for væsketerapi og bruk av blodprodukter. Det kan også være elektrolytt- og syre-base-forstyrrelser som må vurderes og korrigeres. Dette er emner som kan være lite undervist i grunnstudier, og hvor mange har vanskeligheter med å omsette teoretisk kunnskap til praktisk medisin.

  På en lettfattelig måte presenterer forfatteren den nødvendige teorien og praktiske anbefalinger om hvordan man skal vurdere og behandle ubalanse i elektrolyttstatus og væskebalanse, i tillegg til syre-base-forstyrrelser. Disse delene er spesielt vellykket og gir mye kunnskap. En fordel er også at han gir en oppdatering i norsk praksis på fagfeltet.

  Forfatteren går kort gjennom bruk av blodprodukter. Til slutt penser han inn på vurdering og behandling av respirasjonsforstyrrelser og hemodynamiske forstyrrelser. Dette bør leseren se på som en kort innføring, og man bør lese mer detaljert litteratur hvis man vil ha god innsikt i temaene. Ingvaldsen uttrykker da også dette selv i forordet.

  De som er interessert i avansert utforming av sideoppsett, gode illustrasjoner, fine bilder eller eksklusiv innbinding, bør finne annen litteratur. Formatet er mer som et kompendiehefte. Men at boken er enkelt laget går ikke utover klarhet i presentasjon og formidling av kunnskap.

  Målgruppene er mange. Selv har jeg anbefalt den til bruk i utdanning av intensiv- og anestesisykepleiere og til medisinstudenter. Den er også svært godt egnet som en oppdatering for leger på sykehus. Innen alle spesialiteter vil det, for å behandle innlagte pasienter, være nødvendig å ha grunnleggende innsikt i nettopp de emnene denne boken omfatter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media