Dataspill for å øke fysisk aktivitet hos overvektige barn?

Erlend T. Aasheim Om forfatteren
Artikkel

Fysisk aktiviserende dataspill hadde gunstig effekt ved fedme hos barn som i utgangspunktet spilte konvensjonelle dataspill.

Illustrasjonsfoto SCANPIX

Passive aktiviteter som å se på TV eller spille dataspill kan bidra til fedme, både via eksponering for reklame som fremmer inntak av kaloririk mat og fysisk inaktivitet. Forskere fra New Zealand har nå undersøkt effekten av dataspill som involverer fysisk aktivitet hos barn med overvekt eller fedme (1).

I studien inngikk 322 barn i alderen 10–14 år som hadde en spillkonsoll hjemme, men uten dataspill som involverte. Barna ble randomisert til en intervensjonsgruppe som fikk aktiviserende spill og teknisk tilleggsutstyr, eller til en kontrollgruppe. 259 barn fullførte studien. Etter 24 uker hadde barn i intervensjonsgruppen en økning i tiden brukt på aktiviserende dataspill og en reduksjon i tiden brukt på konvensjonelle spill sammenliknet med endringen i kontrollgruppen, henholdsvis +10 mot –9 minutter. Barna i intervensjonsgruppen hadde også en liten, men gunstig effekt på endringen i kroppsmasseindeks (BMI) sammenliknet med kontrollgruppen (–0,24 kg/m²; 95% KI –0,44 til –0,05).

Oppfølgingstiden var lenger enn i tidligere studier, men likevel relativt kort, og ved studieslutt brukte barna i intervensjonsgruppen fortsatt mer tid på konvensjonelle spill enn på aktiviserende spill. Slike enkelttiltak har dessuten generelt liten effekt alene og bør inngå i en helhetlig tilnærming. For å nå denne målgruppen kan det imidlertid være nyttig å se på ny teknologi ikke bare som et problem, men også en del av løsningen.

Anbefalte artikler