Globalt perspektiv på helse

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Med medisinstudiet kommer muligheter for internasjonalt studentarbeid – og et globalt perspektiv på helse.

  Usman Mushtaq (f.v.) og Unni Gopinathan ses her i prat med Brasils representant til WHO og lederen av Fiocruz Centre for…
  Usman Mushtaq (f.v.) og Unni Gopinathan ses her i prat med Brasils representant til WHO og lederen av Fiocruz Centre for Global Health, Dr Paolo Buss. Foto Heng-Hao Chang

  I lengre tid har vi (Unni Gopinathan og Usman Mushtaq) fått erfaring med internasjonalt arbeid gjennom vårt engasjement i International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Unni har siden oktober 2010 vært IFMSAs utsending mot Verdens helseorganisasjon (WHO), mens Usman leder IFMSAs globale helseprosjekt Think Global Initiative. Han leder et team på 12 veldig engasjerte studenter fra ti ulike land og fem kontinenter. Prosjektet jobber for å bevisstgjøre og bygge kompetanse blant medisinstudenter om global helse og helsepolitiske spørsmål.

  Da Usman deltok på IFMSAs generalforsamling i Montreal, Canada fikk han erfaring med hvordan studenter verden over arbeider med opplysningskampanjer, folkehelsetiltak og utvekslingsprogrammer. Det var også under denne generalforsamlingen at Unni ble valgt til utsending mot WHO.

  En arena for global helsepolitikk

  En arena for global helsepolitikk

  Vårt engasjement i WHO og IFMSA har gitt oss mulighet til å delta på Verdens helseforsamling, et av de viktigste møtene for global helse, i mai 2011.

  Verdens helseforsamling (WHA) utgjøres av 193 land og er WHOs øverste beslutningsdyktige organ. Den utformer WHOs politikk for internasjonalt helsearbeid, og legger til dels også føringer for den internasjonale helseagendaen.

  Vi deltok som en del av den internasjonale delegasjonen til IFMSA. Siden IFMSA offisielt er anerkjent av WHO så har vi talerett i helseforsamlingen. Under WHA tok IFMSA ordet når temaene helsesystemer og ungdomshelse ble diskutert. Et annet viktig spørsmål som ble tatt opp var helsepersonellkrisen. Globalt mangler det ca. 4,3 millioner helsearbeidere (1).

  Ønsker økt fokus på helsepersonellkrisen

  Ønsker økt fokus på helsepersonellkrisen

  På helseforsamlingen ble det arrangert flere mindre seminarer som tok opp spesifikke spørsmål til debatt. Ett av seminarene ble arrangert av WHO, Norge og Thailand og hadde helsepersonellkrisen og den globale helsepersonellkoden som WHO vedtok i fjor som tema (2). Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen har engasjert seg sterkt i helsepersonellkrisen. Han presenterte data som viste at også et høyinntektsland som Norge lider av mangel på helsepersonell. Dette utgjør også en trussel for andre land som sårt trenger flere helsearbeidere, da mange helsearbeidere lokkes til å komme til Norge som følge av høyere inntekter og bedre leveforhold.

  Under dette seminaret tok Unni ordet på  vegne av IFMSA, og oppfordret aktørene til å styrke oppmerksomheten mot helsepersonell i alle globale strategier som går på helse. Det er en tendens til at man behandler ulike helsespørsmål, som barne- og mødredødelighet, kroniske sykdommer og vaksiner hver for seg, samtidig som man glemmer at helsepersonell er fellesnevneren som må ivaretas for å imøtekomme helseutfordringene.

  Vår deltakelse på Verdens helseforsamling er bare ett eksempel på hva vi har fått erfare gjennom studietiden. Usman deltok i des-ember i fjor på klimatoppmøtet i Cancun på vegne av IFMSA, mens Unni har deltatt på flere WHO-møter, samt tilrettelagt for samarbeid mellom WHOs landkontorer og IFMSAs nasjonale studentorganisasjoner.

  Studenter bør engasjere seg

  Studenter bør engasjere seg

  Gjennom studietiden får vi bare sporadisk innblikk i hvordan helse påvirkes av økonomi, politikk og sosiale forhold. Dette er forhold som har stor betydning for mange pasienters sykdomstilstand og som igjen har betydning for hvordan en lege for eksempel bør legge opp pasientbehandlingen. Begrepet global helse er dermed like relevant her i Norge som det er for helsespørsmål i lav- og mellominntektsland.

  Selv om studiet ikke gir tilstrekkelig innblikk i disse spørsmålene, så finnes det inntil videre alternative måter. Vi oppfordrer medisinstudentene til å bli med i en studentorganisasjon! Norsk medisinstudentforening (Nmf) og IFMSA er ett alternativ, men det finnes også organisasjoner som Medisinsk seksualopplysning og studentgruppen for Leger Uten Grenser. Uansett hva man gjør så kan vi underskrive på at tiden man investerer vil gi erfaringer, kontakter og opplevelser som man ikke ville vært foruten.

  Vi oppfordrer studenter til å gripe muligheten, og få et globalt perspektiv på helse.

  IFMSA

  International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) ble etablert i 1951 av medisinstudenter fra England, Nederland, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike. I 2011 består IFMSA av medisinstudentorganisasjoner fra 96 land og antallet øker fra år til år. Man anslår at IFMSA globalt representerer ca. 1,2 millioner medisinstudenter. Den utgjøres av sine medlemsorganisasjoner og de velger et sekretariat bestående av 33 personer som driver organisasjonen ett år av gangen. Norsk medisinstudentforening er den norske medlemsorganisasjonen i IFMSA.

  IFMSAs største suksess er det internasjonale utvekslingsprogrammet. Årlig reiser over 10 000 studenter på tvers av medlemslandene for å få erfaring med klinisk praksis på sykehus. Dette er et program for sommerutveksling som i Norge koordineres av Nmf, og som alle studenter som har gjennomgått 2,5 år av studiet har muligheten til å søke på.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media