Oversiktlig kompendium i medisinsk mikrobiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bernhar, Peter

  Justesen, Ulrik Stenz

  Møller-Larsen, A.

  Kompendiesamling

  Human parasitologi, bakteriologi og mykologi. Virologi. 2. utg. 362 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2011. Pris DKK 280

  ISBN 978-87-7749-586-1

  Denne kompendiesamlingen tar utgangspunkt i den danske studieplanen for medisinstudenter innen hoveddisiplinene parasittologi, bakteriologi, mykologi og virologi. Hver hoveddel innledes med en beskrivelse av generelle prinsipper, etterfulgt av en systematisk gjennomgang av relevante mikrobielle agenser. Det gjøres rede for mikrobiologiske karakteristika, epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, diagnostikk, behandling og profylaktiske tiltak. Fremstillingen er kortfattet og konsis, og kompendiet er kun utstyrt med enkelte tabeller og enkle figurer i svart-hvitt. Omtalen av generell bakteriologi er bygd opp som en besvarelse av pensumlisten ved Københavns Universitet, disse avsnittene blir derfor oppstykket og usammenhengende.

  Oppbygning er meget tradisjonell, med inndeling etter taksonomisk plassering av mikrober. Dette gjør kompendiet velegnet i forbindelse med eksamenslesing og som oppslagsverk, men det gir i begrenset grad forståelse av mikrobiologien som fagfelt. Det er gitt lite rom for klinisk tilnærming til stoffet med utgangspunkt i pasientens symptomer og funn. Teksten er videre preget av at en del detaljer innenfor epidemiologi, diagnostikk og behandling er spesifikke for Danmark, med liten relevans for norske lesere.

  Kompendiesamling kan anbefales som en oversiktlig introduksjonsbok innen medisinsk mikrobiologi og som enkelt oppslagsverk for interesserte klinikere. For helsepersonell som skal behandle infeksjonspasienter, bør den imidlertid suppleres med andre kilder for at man skal få en bredere forståelse av samspillet mellom mikrobe og vert i helse og sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media