()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  «Skal kvaliteten på medisinsk praksis heves, må klinikere og registerforskere gå tett sammen»

  Kliniske registre må utnyttes bedre

  Masseundersøkelser mot gynekologisk kreft

  Masseundersøkelser mot gynekologisk kreft

  Masseundersøkelse mot livmorhalskreft ble innført i Norge i 1995. Effekten ser ut til å være god. Foreløpig er det imidlertid ikke grunnlag for å innføre masseundersøkelser mot andre former for gynekologisk kreft, ifølge en oversiktsartikkel av Michelsen & Iversen.

  Masseundersøkelser mot gynekologisk kreft – status og fremtid

  Turnustjeneste og spesialistutdanning

  Turnustjeneste og spesialistutdanning

  Det har stått strid om turnustjenesten helt siden den ble innført i 1954. Turnustjeneste i distrikt lot seg innføre fordi Legeforeningen lempet på speialistreglene, men innad i foreningen var dette omstridt. Forholdet mellom turnustjeneste og spesialistutdanning forble uløst helt til 1965, viser en artikkel av Per Haave.

  Turnustjeneste og spesialistutdanning – en nervøs romanse

  Flere får hofteproteser

  Flere får hofteproteser

  Forekomsten av primære hofteproteseoperasjoner økte fra 1989 til 2008. Regionale og fylkesvise forskjeller er mindre enn tidligere, men fortsatt skiller noen fylker seg ut med særlig høy eller særlig lav forekomst. Det viser en studie fra Nasjonalt register for leddproteser i Bergen.

  Hofteproteser i Norge 1989 – 2008

  Sosiale helseforskjeller – hva kan gjøres?

  Sosiale helseforskjeller – hva kan gjøres?

  Utdanningsnivå, yrke og inntekt bestemmer i stor grad helsetilstanden til individer og populasjoner. Sosiale ulikheter i helse er unødvendige, og de kan utviskes i løpet av en generasjon – hvis vi vil. Hvilken rolle skal leger og andre helsearbeidere ha i dette arbeidet? spør Gopinathan & Iversen i en kronikk.

  Hva kan helsepersonell gjøre med sosiale helseforskjeller?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media