()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Røyking gir økt risiko for perifer arterisykdom, også hos kvinner. Risikoen går mye ned etter røykeslutt, men vedvarer å være høyere enn hos aldri-røykere.

  Sammenhengen mellom røyking og sykdom er godt dokumentert for hjerteinfarkt og hjerneslag. Sammenhengen mellom røyking og perifer arteriesykdom er ikke like mye kartlagt. Dette gjelder særlig hos kvinner.

  The Women’s Health Study er en stor prospektiv kohortstudie blant kvinnelig helsepersonell i USA. Nesten 40 000 kvinner uten kardiovaskulær sykdom ble fulgt med spørreskjemaer hver 6. måned i to år, deretter årlig i om lag 13 år (1). De som rapporterte å ha hatt symptomer som kunne tyde på perifer arteriesykdom, eller som hadde gjennomgått revaskuleringsbehandling, ble intervjuet, og sykejournaler gjennomgått.

  Jo flere sigaretter en kvinne røykte, jo større var risikoen for å utvikle symptomgivende perifer arteriesykdom. Aldersjusterte insidensrater blant aldri-røykere, tidligere røykere, dem som røykte < 15 sigaretter per dag og dem som røykte ≥ 15 sigaretter per dag, var henholdsvis 0,12, 0,34, 0,95 og 1,63 per 1 000 personår. Kvinner som hadde sluttet å røyke, hadde lavere risiko enn kvinner som fortsatte å røyke. Jo lengre tid det hadde gått etter røykeslutt, jo lavere var risikoen, men risikoen forble alltid høyere enn for aldri-røykere.

  – Denne studien bekrefter hvor viktig det er at ungdom, inkludert unge kvinner, ikke begynner å røyke, sier overlege Steinar Solberg ved Thoraxkirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Claudicatio intermittens – røykebein – er ikke lenger forbeholdt menn. Røykere må motiveres og hjelpes til å slutte. Alle forebyggende tiltak som bidrar til færre røykere, er av det gode, for det vil gi mindre karsykdom og bedre folkehelse, sier Solberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media