Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Omalizumab, et monoklonalt antistoff mot IgE, gir en positiv tilleggseffekt hos pasienter med uttalt astma som ikke er godt nok kontrollert med konvensjonell behandling.

Illustrasjonsfoto SCANPIX

Pasienter med allergisk astma kan ha uttalte plager tross behandling med beta-2-agonister og inhalasjonssteroider.

I en amerikansk studie ble 850 astmapasienter, 12-75 år gamle, randomisert til tilleggsbehandling med enten omalizumab eller placebo, gitt subkutant (1). I studieperioden på 48 uker ga omalizumab færre eksaserbasjoner (0,66 versus 0,88 per pasient; p = 0,006), mindre bruk av inhalasjonssteroider, bedre symptomskår og bedre skår på livskvalitet sammenliknet med placebo. Hyppigheten av bivirkninger var omtrent lik.

– Denne studien tyder på at pasienter som ikke har tilfredsstillende astmakontroll med beta-2-agonister og inhalasjonssteroider, kan ha nytte av tilleggsbehandling med omalizumab, sier professor Kai-Håkon Carlsen ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Studiens styrke er bl.a. lang oppfølgingstid, der variasjoner i allergeneksponering og virale luftveisinfeksjoner i ulike årstider er kommet med. Studieopplegget tillot dessuten bruk av annen redningsmedisin, noe som ligger nær vanlig klinisk praksis, sier Carlsen. Resultatene samsvarer med klinisk erfaring i Norge.

Carlsen understreker at pasientene må følges nøye, ettersom tidligere studier har vist at en del pasienter ikke vil respondere på behandlingen, selv etter flere ukers behandling.

Anbefalte artikler