Flere viktige mål for fremtidens turnustjenste

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Turnustjenesten har gjennom sin nesten sekstiårige eksistens sørget for legedekning til hele landet og gitt de nyutdannede legene en trygg overgang til yrkeslivet.

  I møte med det nye årtusenet har imidlertid tjenesten hatt store problemer med å imøtekomme det økende kapasitetsbehovet, og manglende kvalitetskrav har bydd på ytterligere utfordringer. Dette har tvunget frem et behov for endring.

  Dagens situasjon krever helhetlige løsninger basert på veloverveide beslutninger som tar sikte på å få bukt med problemene i turnustjenesten. Det må skapes en bærekraftig tjeneste, både når det gjelder faglig kvalitet, organisering og gjennomføring. Det er ønskelig å få til en best mulig løsning med færrest mulig negative konsekvenser, men den ideelle løsningen på de utfordringene turnustjenesten står overfor finnes nok ikke.

  Ti år med følelsesladet debatt og trenering fra mange hold har lært oss dette. En endring vil medføre at man må svelge noen kameler, samtidig som man forhåpentlig får gevinster som gagner nyutdannede leger som gruppe. Således må man bruke sin kritiske sans fornuftig og belyse de utfordringer som endringer fører med seg, og sørge for å finne gode og bærekraftige løsninger på dem.

  Sentralt for arbeidet med endringer i turnustjenesten må være å skape en tjeneste som har et kvalitetsfokus, og som ivaretar turnustjenestens formål om å sikre landet leger med bred klinisk erfaring som mestrer generelle, viktige medisinske og kirurgiske prosedyrer og ferdigheter.

  De nyutdannede legene må også i fremtiden få en tjeneste som sørger for en trygg overgang fra et teoretisk vektet studium til en praktisk og utfordrende hverdag som lege. Dette vil være til beste både for den nyutdannede legen, helsevesenet og pasientene det skal ivareta.

  For å oppnå dette er det viktig at man i endringsprosessen sørger for å ha god nok tid til å foreta reflekterte og fremtidsrettede valg som sikrer en levedyktig tjeneste fundamentert på god veiledning, tydelige læringsmål og ferdighetskrav.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media