Oppdatert og lettlest kardiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rajendram, Rajkumar

  Ehtisham, Javed

  Forfar, Colin

  Oxford case histories in cardiology

  412 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-955678-6

  Dette er en lettlest fremstilling som er meget aktuell for dagens kardiologiske praksis, fortrinnsvis i større sykehus. Presentasjonen av de 50 kasuistikkene er meget didaktisk, og stoffet representerer et bredt spekter av mer eller mindre akutte tilstander man møter i et sykehus. For hver pasienthistorie gis en kort presentasjon av problemstillingen, etterfulgt av relevante spørsmål man må ta stilling til. Deretter kommer gode og konkrete svar. I mange tilfeller er det i tillegg en fin gjennomgang av sykdomsbildet, med en lærebokmessig fremstilling av patofysiologi, differensialdiagnoser og behandling. Alt virker oppdatert og i tråd med gjeldende retningslinjer. Likevel holder forfatterne seg til pasienthistorien som en rød tråd. Vi får vite hva man gjorde og hvordan det gikk med hver pasient.

  Boken vil egne seg meget godt til bruk i internundervisningen ved kardiologiske avdelinger, hvor sentrale emner som arytmier, brystsmerter, klaffefeil, endokarditt, ventilproblematikk, hjertesykdommer hos gravide, aortaaneurismer, lungeembolisme etc. blir gjennomgått. I den kliniske hverdag kan man også bruke den som et oppslagsverk. De 50 kasuistikkene representerer 32 menn og 18 kvinner med en gjennomsnittsalder på 50 år (spredning 16 – 80 år). Dette innebærer at man også har inkludert flere høyaktuelle kasuistikker med kongenitte vitier hos voksne. Aldersgruppen over 80 år er dessverre ikke inkludert. Det foreligger omfattende dokumentasjon med EKG, ekkoregistreringer, røntgen, CT/MR-funn og myokardperfusjon.

  Kvaliteten på EKG og en del ekkobilder er ikke spesielt god. Man har kun tatt med fargelagte bilder pakket sammen mellom s. 210 og s. 211. Det fremgår ikke i innholdsfortegnelsen hvor disse bildene befinner seg, og man kommer brått på dem midt i kasuistikk nr. 27. Munnen til en fiolinist med høyre ventrikkel-utløpstrakttakykardi (kasus 35) er representert med et svart-hvittbilde hvor han skal være blek (under anfall) og ett hvor han skal ha bussende farge(flushing) (etter anfall). I teksten på s. 269 henvises det til fargeplate 13, som ikke er å oppdrive noe sted. Dermed får vi ikke med disse klinisk interessante fargenyanseringer i pasientens sykdomsbilde. Det hadde vært ønskelig med større og mer tydelige EKG-bilder og fargedopplerbilder. Det tar seg ikke ut å presentere fargedopplerregistreringer i svart-hvitt. I 2011 kunne også illustrasjoner fra tredimensjonal ekkokardiografi ha vært på sin plass. Som en liten detalj blir det påpekt at den pacemakerinduserte takykardien i kasus 1 skyldes at atrieflimmer aktiverer atrieledningen og gir en regelmessig takykardi. Selv om et EKG etter anfall viser atrieflimmer, må det vel helst foreligge atrieflutter eller atrietakykardi for å utløse noe sånt. Som kjent er det mange pasienter som har både atrieflimmer og atrieflutter.

  Når disse malurtene i begeret er nevnt, er denne boken absolutt å anbefale til bruk i daglig praksis og ikke minst i internundervisningen ved hjerteseksjoner i norske sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media