()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk medisinstudentforening har drevet en landsomfattende klimakampanje. Målet er å øke bevisstheten og kunnskapen om helsekonsekvensene ved klimaendringer.

  Usman Mushtaq, Erik Solheim, Linda Nguyen, Jostein Gaarder, Hege Gjessing og Camilla Lytomt
  Usman Mushtaq, Erik Solheim, Linda Nguyen, Jostein Gaarder, Hege Gjessing og Camilla Lytomt

  Helse er personlig og nært og angår alle, mens tekniske klimaspørsmål ofte blir for fjernt og storpolitisk. Slik sett kan helse bidra til å gi klimaproblematikken et ansikt. Alle er i stand til å tenke og handle på en bærekraftig måte.

  Vi ser konsekvensene i dag. Det er ikke en spådom eller noe man antar vil skje i fremtiden. Det er viktig å foreta og komme med konkrete tiltak som kan hjelpe de som allerede er rammet. Det dør f.eks. 1,5 millioner barn årlig av klimarelaterte årsaker.

  Det er viktig å være forberedt på de konsekvensene som klimaendringene medbringer. Hva gjør vi når klimaflyktningene må flytte pga. vann- og matmangel og når store klimarelaterte naturkatastrofer ødelegger livsgrunnlaget til folk?

  Stor interesse

  Stor interesse

  I løpet av kampanjeperioden har vi hatt underskriftsinnsamling, arrangert klimaseminarer i Bergen, Trondheim og Oslo, produsert en informasjonsvideo, hatt klimakonkurranse og avsluttet det hele med en klimafestival i Oslo. Vi har engasjert oss politisk, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vinnerne av klimakonkurransen ble offentliggjort på festivalen og dommerpanelet bestod av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, forfatter Jostein Gaarder, daglig leder i miljøstiftelsen ZERO Einar Håndlykken og leder i Yngre legers forening Hege Gjessing.

  Ca. 1 200 personer skrev under klimaoppropet vårt og over 12 000 har besøkt hjemmesiden www.klimahelse.no. Nesten 3 000 har sett vår informasjons- og konkurransevideo på You Tube og vi mottok over 200 bidrag til klimakonkurransen.

  Festivalen kunne by på fotoutstillingen The human side of Climate Change av fotograf André Clemetsen fra Etiopia, Kambodsja og Vietnam. Vareutstillingen Varer som varer av Emil Khoury hadde fokus på produktenes design og holdbarhet. Det var også filmvisninger og en klimaforestilling med magisk teater med medisinstudent Kristine Hjulstad.

  Kampanjen var på mange måter vellykket, men mye mer bør og kan gjøres. Vi håper imidlertid at den har motivert flere til å engasjere seg, både på personlig plan og på samfunnsnivå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media