Kort og oversiktlig om leverkirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Geller, David

  Liver surgery: From basics to robotics

  Surgical clinics of North America. 292 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2010. Pris EUR 79

  ISBN 978 1-4377-2614-5

  Laparoskopi har overtatt som primærbehandling i flere felt innen gastrokirurgi. Også i leverkirurgi er minimale invasive teknikker, inkludert robotkirurgi, på fremmarsj. From basics to robotics er kortfattet, oppdatert, inneholder flere gode bilder og gir en god oversikt over mange ulike temaer innenfor leverkirurgi.

  Boken er bygd opp av 18 kapitler samt et par korte innledningskapitler og starter med et ryddig og oversiktlig kapittel om leverens anatomi, der fine bilder trekker opp inntrykket. Hvert kapittel (minus ett) avsluttes med en gjennomgående god oppsummering samt en fyldig referanseliste. Vi får nettopp det som overskriften sier, og anatomikapitlet påfølges av historien om leverkirurgi, molekylærbiologi involvert i iskemi/reperfusjon, benigne og maligne tumorer/cyster, metastaser, traumer, operasjonsteknikk, inkludert laparoskopisk og robotassistert leverkirurgi, ablasjonsalternativer, transplantasjonsindikasjon samt et kapittel om gallegangsskader.

  Andrew B. Peitzman, som er en av forfatterne bak kapitlet om levertraumer, er en formidabel ressurs på dette området, og vi blir her servert med en treretters: pakking, Pringle-manøver og reseksjon med stapler, i den rekkefølgen. Det sistnevnte har vært kontroversielt lenge, men nyere data, kanskje særlig fra Pittsburgh, tyder på at dette kan gi en reell behandlingsbedring av grad IV-V-leverskader med større blødninger. I dette kapitlet utdypes diskusjonen rundt dette aktuelle temaet.

  Språket er flytende og lett forståelig, og den beskjedne størrelsen, solid innpakning og spennende temaer gjør at man får følelsen av å kose seg med påskekrimmen.

  Innholdet føles egentlig fyldigere enn de knappe 300 sidene skulle tilsi. Jeg anbefaler denne boken særlig til spesialistkandidater, men også spesialister i gastrokirurgi vil kunne ha glede av den som et kortfattet, oversiktlig supplement.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media