Smilende studieteknikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McKissock, Charmaine

  Great ways to learn anatomy and physiology

  192 s, ill. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. Pris GBP 16

  ISBN 978-0-230-20991-6

  Målgruppen for denne selvhjelpsboken i studieteknikk er primært, men ikke utelukkende, studenter med spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker og/eller matematikkvansker). Konvensjonelle råd som kan bidra til bedre studieteknikk er fremstilt på en uhøytidelig måte og illustrert med egenproduserte humoristiske tegninger. Det er også verdifullt at forfatteren fremhever at mennesker er svært forskjellige, og hvor viktig det er å velge den læringsformen som passer best for en selv.

  Et mindre heldig valg er at anatomi og fysiologi er brukt som eksempler i så stort omfang at fremstillingen får preg av en minilærebok i disse fagene, uten at forfatteren har tilstrekkelig kompetanse i anatomi eller fysiologi til å lykkes. Anatomi og fysiologi er fremstilt uinspirert og kjedelig i form av lister og skjemaer, til dels med store feil og mangler. Tegningen på side 61 mangler f.eks. leveren i en samlet oversikt over fordøyelsesprosessene, og vann synes å kunne gå fra tarm til nyre uten først å passere blod og lever.

  Anatomi og fysiologi er en utfordring for alle nye studenter. I tillegg kan studenter med lese- og skrivevansker få spesielle utfordringer med navn på anatomiske strukturer. Studenter med matematikkvansker kan få spesielle utfordringer med diagrammer i fysiske og kjemiske forklaringer på fysiologiske prosesser. Forfatteren vil gjerne hjelpe, men lykkes bare delvis. Som bok i studieteknikk dekker den mange av de samme temaene som mer konvensjonelle valg (1), men den gjør det på en mer underholdende måte. Det anatomiske og fysiologiske stoffet er springende og mangelfullt i forhold til undervisningen i første del av fellessemestrene i ernæring, odontologi og medisin ved Universitetet i Oslo. Det kan imidlertid komme mye god læring ut av å finne feilene i en læreboktekst.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media