Unaturlig å falle – også for eldre

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

– Man må ikke bare godta at gamle mennesker faller. De faller av en grunn, og denne grunnen må man gjøre noe med. Har de først falt og brukket hoften, kan de ha god nytte av veiledet styrketrening.

Hilde Sylliaas. Foto privat

– Treningen gir gevinster når det gjelder fysisk funksjon, styrke og balanse, sier fysioterapeut og forsker Hilde Sylliaas. I sitt doktorarbeid har hun bl.a. gjort to randomiserte studier av trening hos hjemmeboende eldre som har gjennomgått hoftebrudd.

– Det er ingen bombe at trening etter hoftebrudd hjelper. Det vi har gjort annerledes enn i tidligere studier, er å dosere styrketreningen høyere, tilpasse treningen til hver enkelt pasient og etter tre måneders progressiv styrketrening også fulgt en intervensjonsgruppe i ytterligere tre måneder, sier Sylliaas.

100 pasienter trente først intensivt to dager i uken i tre måneder. Deretter ble de delt inn i to grupper – halvparten fortsatte med veiledet styrketrening én dag i uken, mens den andre halvparten ikke fikk noen oppfølging.

– Trening er ferskvare og må vedlikeholdes for å ha effekt. De som ble overlatt til seg selv, hadde redusert styrke i beina, men en beskjeden fremgang i balanse og på gangtester. Pasientene i intervensjonsgruppen kom seg i større grad ut på egen hånd, de kunne gå trapper og lengre distanser. De hadde også en bedre egenopplevd helse, sier Sylliaas.

Tidligere forskning har vist sammenheng mellom fall og mortalitet hos eldre. Sylliaas har funnet at blant dem som hadde to eller flere fall, var dødeligheten 60% høyere.

– Det er ikke fallet i seg selv som gjør at man dør. Fall er uansett unaturlig – man må finne ut hvorfor de faller, for så å gjøre noe med det. I mange tilfeller er det lite muskelmasse og reduksjon i raske muskelfibre som er årsaken, og da vil trening virke forebyggende. Denne ekstra innsatsen koster så lite, men kan gjøre nytte for en stor og skrøpelig pasientgruppe, sier hun.


Hoftebrudd: Hvert år brekker ca. 9 000 nordmenn hoften. I hovedsak er dette eldre personer med et komplisert sykdomsbilde fra før. Fall er viktigste årsak til hoftebrudd, og ca. 90% av hoftebruddene hos eldre skyldes ett enkelt fall fra stående høyde.

Anbefalte artikler