Tyveri fra venteværelser

Artikkel

Nøden var stor i Norge etter krigen, noe denne meddelelsen i Tidsskriftet vitner om:

Lægeforeningen er blitt underrettet om at pasienters yttertøy, frakker, kåper m.v. i flere tilfelle er blitt fjernet fra lægers venteværelser i Oslo, mens pasienter er inne på kontoret. Lægene bes være oppmerksom på forholdet. Man bør også være oppmerksom på at innbruddsforsikring ikke dekker et slikt forhold da det ikke her er tale om innbrudd, men tyveri gjennom åpen dør.

Notis i Tidsskriftet nr. 5, 1953. Side 115

Glimt fra Legeforeningens historie

Anbefalte artikler