Tyveri fra venteværelser

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nøden var stor i Norge etter krigen, noe denne meddelelsen i Tidsskriftet vitner om:

  Lægeforeningen er blitt underrettet om at pasienters yttertøy, frakker, kåper m.v. i flere tilfelle er blitt fjernet fra lægers venteværelser i Oslo, mens pasienter er inne på kontoret. Lægene bes være oppmerksom på forholdet. Man bør også være oppmerksom på at innbruddsforsikring ikke dekker et slikt forhold da det ikke her er tale om innbrudd, men tyveri gjennom åpen dør.

  Notis i Tidsskriftet nr. 5, 1953. Side 115

  Glimt fra Legeforeningens historie

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media