Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Ulrike Waje-Andreassen
Halvor Næss
Martin W. Kurz
Rolf Salvesen
Randi Bjørnstad
Jens Grøgaard
Charlotte Sinding-Larsen

Kommentar

Jørgen Valeur
Arnold Berstad
Tore Midtvedt

Originalartikkel

Olav Helge Førde
Hans Johan Breidablik
Petter Øgar
Carl Fredrik Schou
Torgeir T. Søvik
Erlend T. Aasheim
Jon Kristinsson
Tom Mala

Oversiktsartikkel

Dag Hofsø
Erlend T. Aasheim
Torgeir T. Søvik
Gunn Signe Jakobsen
Line Kristin Johnson
Rune Sandbu
Alf Tore Aas
Jon Kristinsson
Jøran Hjelmesæth
Unni Syversen
Johan I. Halse
Jürgen Geisler
Erik Fink Eriksen

Noe å lære av

Marius Altern Øvrehus
Olav Spigset
Kolbjørn Zahlsen
Anders Brunsvik
Harald Aarset
Knut Aasarød
Gro Fossum
Sverre O. Lie
Dipali Gulati
Halvor Sommerfelt
Johanne Sundby
Knut Fylkesnes
Marte Jürgensen
Ingvild Fossgard Sandøy

Kronikk

Dag Jacobsen
Tarjei Rygnestad
Berit Muan
Erik Andrew

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Anne-Cathrine Braarud
Jan C. Frich
Guttorm Brattebø
Bernt A Engelsen
Per Morten Sandset

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Lise B. Johannessen
Stine Kathrin Tønsaker
Lise B. Johannessen
Anders Taraldset
Knut E. Braaten

Intervju

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Per Egil Hegge