m2011/19
Minileder
Forsidebildet
I dette nummeret
Verdens helse
Leder
Brev til redaktøren
Kommentar
Originalartikkel
Oversiktsartikkel

Oppfølging etter fedmekirurgi

Noe å lære av
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Oss imellom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media