()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Intensiv kolesterolsenkende medikasjon med høye doser statiner er assosiert med økt risiko for nyoppstått diabetes sammenliknet med moderate doser statiner. Dette viser en amerikansk metaanalyse.

  Tidligere studier har vist en sammenheng mellom statinbruk og utvikling av diabetes (1), men hvorvidt sammenhengen er doseavhengig, har til nå ikke vært kjent. I denne studien inngikk tidligere publiserte og upubliserte data fra fem statinstudier med til sammen 32 752 deltakere (2). Med en median oppfølgingstid på 4,9 år var oddsratio for utvikling av nyoppstått diabetes 1,12 (95 % KI 1,04 – 1,22) for deltakere som fikk høye dose statiner sammenliknet med moderat dose statiner, mens oddsratio for kardiovaskulære hendelser i samme gruppe var 0,84 (95 % KI 0,75 – 0,94) sammenliknet med gruppen med moderat dose statiner.

  – Lancet-studien fra 2010 påviste en 9 % økt risiko for utvikling av diabetes hos pasienter som fikk statinbehandling sammenliknet med placebo (1). Den aktuelle metaanalysen styrker funnet ved å påvise en doseavhengig assosiasjon. Dette sier overlege Geir Øystein Andersen ved Kardiologisk avdeling Ullevål, Oslo universitetssykehus.

  – Det er viktig å merke seg at den ugunstige effekten av høy dose versus moderat dose statin er liten, og mer enn oppveies av en klar gevinst på nye kardiovaskulære hendelser.

  Man bør derfor ikke endre gjeldende behandlingsmål for LDL-kolesterolnivå hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom, sier Andersen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media