Hørt det før?

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

«Reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne.» Nei, det er ikke samhandlingsreformen det er tale om, men NAV-reformen. Også NAV-reformen var preget av store vyer og høye målsettinger. Virkemidlet var å samle sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten for å gi «én dør inn».

Det gikk ikke så bra. «I etterpåklokskapens lys ville jeg nok i dag ha jaktet på flere tiltak som kunne redusert risikoen, som flere ressurser, mer tid, få på plass IKT, bedre kompetanseoppbygging,» uttalte tidligere NAV-direktør Tor Saglie nylig. Dette er til forveksling likt de advarslene mot samhandlingsreformen som kommer fra flere hold. La oss håpe regjeringen ikke ønsker å gjenta feilen med enda en underfinansiert og for raskt gjennomført reform.

Anbefalte artikler