Rådgiving om spedbarnsernæring i Uganda

Nyheter Barnesykdommer Samfunnsmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Råd om fullamming til seks måneders alder hindrer ikke en uheldig vekstutvikling hos barn i løpet av de første to årene i Uganda. Nye tiltak må ta mer hensyn til situasjonen lokalt.

  Hvert år dør åtte millioner barn før de fyller fem år. Amming regnes som en av de viktigste faktorene for å redusere barnedødeligheten. Det hevdes at tiltak som fremmer fullamming frem til seks måneders alder kan redusere barnedødeligheten med 8 %. Helseundervisning er en viktig del av arbeidet. Lars Thore Fadnes har undersøkt situasjonen både hos den generelle befolkningen og blant mødre med hiv i Mbale, Uganda.

  – Helsearbeiderne har store utfordringer: Det er mangel på personer, utstyr og lokaler; det gis sjelden oppfriskningskurs, og mange helsearbeidere fører til lite oppdatert informasjon. Den utstrakte fattigdommen gjør det vanskelig å gi barna et godt og variert kosthold. Et annet problem var at retningslinjene som var aktuelle da studiene ble gjennomført, ikke tok nok hensyn til sitasjonen lokalt, de økonomiske faktorene og kulturen, sier Fadnes.

  Studiene viste også at hivpositive mødre – særlig de med høyest utdanning – ammet kortere enn andre mødre og ofte kun i tre måneder. I lys av senere forskning var dette ammemønsteret lite gunstig. Bruk av mor-til-mor-rådgivning for å fremme fullamming frem til seks måneders alder hadde ingen positiv effekt på barnas vekst – verken i løpet av de første seks månedene eller ved to års alder.

  – Nærmere halvparten av barna til mødrene som fikk mor-til-mor-rådgivning var svært lave for alderen. Til sammenlikning var en tredel av barna til mødrene som ikke fikk mor-til-mor-rådgivning svært lave for alderen. Det er behov for nye tiltak for å fremme bedre ernæring hos spedbarna, sier Fadnes.

  Disputas

  Fadnes forsvarte avhandlingen Counselling, child growth and feeding of children in Uganda in the era of HIV: contexts and consequences for ph.d.-raden ved Universitetet i Bergen 3.6. 2011.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media