Leseverdig om oppmerksomhetstrening

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gran, Svein

  Lie, Kåre A.

  Kroese, Andries

  Oppmerksomhetstrening

  En historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness. 208 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2011. Pris NOK 315

  ISBN 978-82-05-41573-7

  Målgruppen er alle som er interessert i å vite mer om oppmerksomhetstrening (mindfulness), men boken egner seg nok best for ansatte i helsevesenet og helsefagstudenter som ønsker å sette seg inn i dette raskt voksende fagfeltet.

  Forfatterne innleder med en oversikt over det eksponentielt økende antall medisinske artikler om temaet. Dernest er det en gjennomgang av røttene til oppmerksomhetstrening innen buddhismen for 2500 år siden. Vi følger så en av forfatternes spennende, personlige reise i hans eksistensielle utforsking av temaet og lærdommen som han høster gjennom møter med ulike østlige og vestlige meditasjonslærere. Deretter følger vi utviklingen og erfaringene med et stressmestringskurs i oppmerksomhetstrening ved et distriktspsykiatrisk senter. Etter dette er det tre kapitler hvor forfatterne går gjennom oppmerksomhetstrening innen medisin, kognitiv terapi og psykodynamisk (psykoanalytisk) terapi. Så kommer en praktisk gjennomgang av de sentrale øvelsene som benyttes i oppmerksomhetstrening, og en oppsummering av kjernepunkter fra alle kapitlene. Til slutt er det to vedlegg, ett om oversettelse av kjernebegreper fra det opprinnelige språket pali til norsk, og ett om hvordan begrepet oppmerksomhetstrening blir definert av sentrale nålevende forskere innen feltet.

  Boken er godt komponert, meget leseverdig og egner seg utmerket som en grundig innføringsbok. Spesielt synes jeg at kapitlene om oppmerksomhetstrening og kognitiv og psykodynamisk terapi er meget innsiktsfulle.

  Når forfatterne går gjennom det opprinnelige vestlige kurskonseptet i oppmerksomhetstrening, Mindfulness-Based Stress Reduction ved John KabatZinn, kunne de vært grundigere i omtalen av bakgrunnen for valg av temaer og rekkefølgen for når de ulike typene øvelsene blir introdusert. Her finnes det imidlertid mye annen tilgjengelig litteratur. Videre ville det vært en fordel om begrepsbruken av et sentralt tema i oppmerksomhetstrening, nemlig sinnet, var blitt behandlet mer enhetlig av forfatterne.

  Innvendingene blir likevel detaljer, og jeg nøler ikke med å anbefale alle med interesse for sammenhengen mellom psyke og soma, mellom helse og uhelse, mellom lidelse og livskvalitet, å lese boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media