Mellommenneskelige problemer og psykoterapi

Nyheter Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Selvrapportering av interpersonlige problemer før behandlingsstart kan gi viktige bidrag til diagnostikk og behandling.

  Mellommenneskelige relasjoner har stor betydning for psykisk helse. Omfattende forskning siden 1950-årene har påvist hvordan mellommenneskelig atferd kan innpasses i to dimensjoner: kjærlighet/hat og dominans/underkastelse. Det best validerte psykometriske verktøy for måling av mellommenneskelige problemer er Inventory of Interpersonal Problems (IIP-64), som består av 64 spørsmål.

  Ved Psykiatrisk poliklinikk i Moss startet vi med registrering av selvrapporteringsdata, bl.a. IIP-64, i 2002. Jeg har sammen med medarbeidere fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo studert svarene fra 988 pasienter fra poliklinikken og sammenliknet dem med en norsk referansepopulasjon (1).

  Vi fant at en stor andel av pasientene rapporterte mellommenneskelige problemer knyttet til lav selvhevdelse (dvs. lave skårer på dominans/underkastelses-dimensjonen). Disse pasientene, med tendens til underkastelse, kan gi utfordringer for terapeuten ved samtaleterapi. Pasienter med interpersonlige problemer knyttet til dominans og fiendtlighet kan gi enda større vansker for terapeuten; slike pasienter kan lett oppfattes som utakknemlige og ubehagelige og risikerer dermed avvisning fra terapeuten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media