()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spyttprøve av nyfødte kan påvise cytomegalovirusinfeksjon, men bør likevel ikke inn i det nasjonale screeningprogrammet.

  Teknisk er det mulig å screene for en rekke medfødte sykdommer, men basert på anbefalinger fra WHO har en norsk ekspertkomité foreslått å begrense utvidelsen av det norske screeningprogrammet til 23 sykdommer. Cytomegalovirus (CMV)- infeksjon er ikke blant disse.

  En ny studie har vist at CMV-infeksjon hos nyfødte kan påvises med nær 100 % sensitivitet og spesifisitet med polymerasekjedereaksjon (PCR) på spytt, og det er konkludert med at metoden bør vurderes inkludert i nyfødtscreeningen (1).

  – Ca. 0,4 % av alle barn har medfødt CMV-infeksjon, men 85 – 90 % av dem har ikke kliniske symptomer eller funn ved fødselen, sier professor Trond Markestad ved Haukeland universitetsklinikk. Grunnlaget for å foreslå screening er at 5 – 10 % av asymptomatiske nyfødte har eller vil utvikle nevrogent hørselstap. Andre typer funksjonsnedsettelser kan også utvikle seg, men 80 % vil sannsynligvis aldri bli affisert.

  I Norge gjennomføres hørselsscreening av alle nyfødte og av alle femåringer. Halvparten av dem med hørselstap grunnet medfødt CMV-infeksjon, vil sannsynligvis oppdages ved nyfødtundersøkelsen. Videre undersøkes generell utvikling og språkutvikling ved flere anledninger på helsestasjonen, vanligvis med spesifikke tester ved to- og fireårsalderen.

  Det mangler grunnleggende kunnskap om prognose og mulig utvikling av funksjonsnedsettelser ved medfødt CMV-infeksjon, og det er ingen etablert forebyggende behandling, mener Markestad. Når man påviser asymptomatisk medfødt CMV-infeksjon, må disse barna følges og undersøkes i ubestemt tid og tilbys høreapparat eller cochleaimplantat hvis hørselstapet skulle bli betydelig. Dette vil medføre kostnader, både ressursmessig og i form av påført engstelse hos foreldrene. Dagens rutiner for å påvise hørselssvekkelse er gode, og masseundersøkelse for medfødt CMV-infeksjon fyller ikke WHOs kriterier for screening, sier Markestad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media