()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lege-pasientforholdet var hovedtema under Praktiserende Spesialisters Landsforbunds (PSL) årsmøtekurs i slutten av august.

  I tillegg til professor dr. med. Pål Gulbrandsens foredrag (omtalt på denne siden) holdt professor dr. med Per Andreas Høglend, Universitetet i Oslo et foredrag med tittelen «Grenseoverskridelser i lege-pasient forholdet».

  Andre temaer som ble berørt var «NOKLUS – en suksesshistorie om kvalitetssikring» ved økonomisjef og forsker Siri Munkerud, Legeforeningen og laboratoriekonsulent Line Nilsen Nygård, Trondheim. Ketil Espnes fra lege-for-lege-ordningen i Trondheim snakket om legers sårbarhet – og behov for kollegial støtte.

  Under årsmøtet redegjorde avtroppende leder Synnøve Bratlie for noen av de mest aktuelle sakene. PSL har behandlet en rekke saker, blant annet er det gjort et omfattende arbeid for å forberede ny inntekts- og kostnadsundersøkelsen (IKU). Det er også gjennomført HMS-kurs for medlemmer av PSL.

  Årsmøtet valgte nytt styre og ny leder. Ny leder er øre-nese-hals-spesialist Sverre Dølvik. Styremedlemmer er Kathe Aase, Raymond Mortensen, Marit Sæbø og Arild Tandberg. Varamedlemmer: Morten Andersen, Mikal Gjellan og Sverre Steen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media