God ny håndbok i nevroanestesi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nathanson, Michael

  Moppett, Iain K.

  Wiles, Matt

  Neuroanaesthesia

  412 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-922583-5

  I serien Oxford Specialist Handbooks er det kommet en ny håndbok i nevroanestesi av redaktører og forfattere hovedsakelig fra Queen’s Medical Centre, Nottingham. Redaktørene sier i forordet at dette skal være en praktisk, oppdatert veileder for leger i spesialisering og kolleger som gir nevroanestesi av og til, f.eks. ved hodeskader. På omslaget angis – mer treffende – at boken passer både for leger i spesialisering, spesialister, anestesisykepleiere og operasjonspersonell.

  Boken, som fint går ned i en frakkelomme, er systematisk bygd opp med i alt 12 kapitler om vesentlige temaer innen nevroanestesi. Kapitlene har bidrag fra redaktørene selv og 22 aktive anestesileger. Innholdsfortegnelsen er delt i to med en kort kapitteloversikt og en mer detaljert fortegnelse av hvert kapittel. I tillegg er det et fyldig stikkordregister. Det gjør det lett å finne frem, og den vil fungere som en håndbok.

  Hvert kapittel er i tillegg bygd systematisk opp med punkter og underpunkter slik at man hurtig kan få oversikt over et emne. Til tider kan det likevel være mye tekst med liten skrift. Illustrasjonene er figurer og bilder. Figurene er skjematiske og oversiktlige. Bildene er stort sett gode, men på trykk har de liten kontrast, slik at detaljer forsvinner. Innbindingen er god, og det sterke plastomslaget tåler aktiv bruk.

  Til tross for at både redaktører og medforfattere alle er fra samme sted, tåler boken sammenlikning med dagens gullstandard lærebok i nevroanestesi (1). Den synes å ha tilsvarende faglig standard, men som håndbok er den ikke like omfattende. Den tåler også sammenlikning med en håndbok som har vært i bruk i mange år, og som er mye omtalt (2).

  Boken vil med fordel kunne brukes av flere enn det redaktørene i sin beskjedenhet selv angir, dvs. både av leger i spesialisering i anestesiologi, ferdige spesialister og anestesisykepleiere. Jeg anbefaler denne håndboken til alle disse gruppene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media