Aktive samfunnsmedisinere

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  «Forebyggende og helsefremmende arbeid – en mangfoldig og  allsidig arena» var tema for samfunnsmedisinernes årsmøtekurs i august.

  Kurset satt søkelyset på viktige fagområder som har en sentral plass i samfunnsmedisinen. – Samhandlingsreformen og ny helselovgivning gjør ikke temaene mindre aktuelle, sier lederne for de to foreningene.

  LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) og NORSAM (Norsk samfunnsmedisinsk forening) har de senere årene hatt felles årsmøter og årsmøtekurs. I år var årsmøtene og kurset lagt til Kristiansand i slutten av august.

  «En levende samfunnsmedisin» var tema for årsmøtetalen til Ernst Horgen, LSAs leder. Han holdt en engasjert og inspirerende tale der han trakk opp LSAs tre hovedmål; å tiltrekke seg de unge legene, å oppleves som interessant for oppdragsgivere og å være en del av en legeforening som prioriterer samfunnsmedisin.

  Styret i LSA har i hovedsak overlatt til NORSAM og spesialitetskomiteen å arbeide med innholdet i spesialiteten i samfunnsmedisin, fremgår det av foreningens årsmelding.

  Foreningen er bekymret når det gjelder fremdriften i etablering av statlige utdanningsstillinger som kan være avgjørende for at den nye ordningen skal føre til et stort og nødvendig antall nye spesialister. Det ble kun godkjent fire nye spesialister i 2010.

  I 2010 har NORSAM arbeidet med å få på plass de obligatoriske kursene til spesialitet, drøftet hvordan de kan utvikle veiledningsarbeidet og startet arbeidet med nytt veiledningsmateriell. I samarbeid mellom LSA, NORSAM, spesialitetskomiteen og veiledningskoordinator er det arbeidet med en praktisk håndbok for hvordan man kan legge opp veiledning og veiledningsmøter. Det ble 12. og 13. november arrangert et skriveverksted for å lage håndboken.

  Ingen endring i ledelsen

  Ingen endring i ledelsen

  Det var valg i begge foreningene og begge beholder lederne fra forrige periode.

  Det nye styret i LSA består av Ernst Horgen (leder), Ole Johan Bakke, Barbro Kvaal, Kirsten Toft, Terese Folgerø, Torill Hagerup-Jenssen og Merete Steen. Varamedlemmer er Stein Stokke og Kari Bjørneboe.

  Det nye styret i NORSAM består av Henning Mørland (leder), Trude Arnesen, Inger Marie Fosse, Betty Pettersen og Rolf Martin Tande. Varamedlemmer Jan Magne Linnsund og Tor Aam.

  Les mer på: www.legeforeningen.no/id/2739 og www.legeforeningen.no/norsam

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media